รายงานครู กศน.
ลำดับ จังหวัด ครู อาสาฯ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) ครู ศรช. ครู ศศช.(พนักงานราชการ) ครู กพด. ครู สอนคนพิการ ครู ปวช. ครู ชาวต่างชาติ. ครู ศศช. ไม่ระบุ รวม
นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร  0  0  0  30  0  30  80  0  80  10  0  10  0  0  0  0  0  0  10  0  10  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  135  0  135
2 เชียงราย  2  0  2  91  0  91  134  4  130  45  0  45  152  6  146  0  0  0  0  0  0  18  0  18  0  0  0  0  0  0  5  0  5  447  10  437
3 เชียงใหม่  9  0  9  128  0  128  201  0  201  8  0  8  242  0  242  119  0  119  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  4  0  4  712  0  712
4 ตาก  3  0  3  21  0  21  51  0  51  29  0  29  210  0  210  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  55  0  55  1  0  1  372  0  372
5 นครสวรรค์  33  0  33  35  0  35  164  2  162  12  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  1  0  1  0  0  0  1  0  1  250  2  248
6 น่าน  0  0  0  78  0  78  93  0  93  4  4  0  57  2  55  15  0  15  7  0  7  6  0  6  0  0  0  0  0  0  2  0  2  262  6  256
7 พะเยา  0  0  0  26  0  26  81  0  81  30  0  30  12  0  12  0  0  0  22  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  173  0  173
8 พิจิตร  0  0  0  34  0  34  57  0  57  35  0  35  0  0  0  0  0  0  6  0  6  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  133  0  133
9 พิษณุโลก  4  0  4  26  0  26  76  0  76  21  0  21  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  131  0  131
10 เพชรบูรณ์  0  0  0  32  2  30  111  4  107  36  2  34  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  182  8  174
11 แพร่  0  0  0  24  0  24  74  0  74  8  0  8  12  0  12  0  0  0  1  0  1  4  0  4  1  0  1  0  0  0  0  0  0  124  0  124
12 แม่ฮ่องสอน  0  0  0  19  0  19  42  0  42  15  0  15  129  2  127  18  0  18  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  225  2  223
13 ลำปาง  0  0  0  34  0  34  74  0  74  29  0  29  17  0  17  0  0  0  39  0  39  4  0  4  1  0  1  0  0  0  0  0  0  198  0  198
14 ลำพูน  0  0  0  17  0  17  50  0  50  11  0  11  17  0  17  0  0  0  1  0  1  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  99  0  99
15 สุโขทัย  0  0  0  24  0  24  71  0  71  31  0  31  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  130  0  130
16 อุตรดิตถ์  0  0  0  40  0  40  82  0  82  7  0  7  0  0  0  0  0  0  1  0  1  5  0  5  1  0  1  0  0  0  0  0  0  136  0  136
รวมภาคเหนือ  51  0  51  659  2  657  1,441  10  1,431  331  6  325  848  10  838  152  0  152  91  0  91  57  0  57  8  0  8  55  0  55  16  0  16  3,709  28  3,681
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์  1  0  1  65  4  61  292  2  290  179  0  179  0  0  0  0  0  0  10  0  10  38  0  38  1  0  1  0  0  0  4  0  4  590  6  584
18 ขอนแก่น  5  0  5  78  2  76  348  2  346  383  2  381  0  0  0  0  0  0  10  0  10  124  0  124  0  0  0  0  0  0  40  0  40  988  6  982
19 ชัยภูมิ  0  0  0  41  0  41  233  0  233  699  0  699  0  0  0  0  0  0  2  0  2  9  0  9  1  0  1  0  0  0  149  0  149  1,134  0  1,134
20 นครพนม  0  0  0  39  0  39  135  0  135  12  0  12  0  0  0  0  0  0  18  2  16  6  0  6  0  0  0  0  0  0  8  0  8  218  2  216
21 นครราชสีมา  0  0  0  73  0  73  335  0  335  281  0  281  0  0  0  0  0  0  55  0  55  45  0  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  789  0  789
22 บุรีรัมย์  1  0  1  28  0  28  260  8  252  109  0  109  0  0  0  0  0  0  27  0  27  1  0  1  1  0  1  0  0  0  1  0  1  428  8  420
23 มหาสารคาม  2  0  2  40  12  28  136  24  112  122  28  94  0  0  0  0  0  0  6  2  4  0  0  0  1  0  1  0  0  0  2  0  2  309  66  243
24 มุกดาหาร  0  0  0  34  0  34  55  0  55  28  0  28  0  0  0  0  0  0  2  0  2  9  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  128  0  128
25 ยโสธร  0  0  0  15  0  15  102  2  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  7  2  0  2  1  0  1  0  0  0  2  0  2  129  2  127
26 ร้อยเอ็ด  0  0  0  46  0  46  314  8  306  44  30  14  0  0  0  0  0  0  88  0  88  2  0  2  0  0  0  0  0  0  5  0  5  499  38  461
27 เลย  0  0  0  31  0  31  173  0  173  123  0  123  0  0  0  0  0  0  10  0  10  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  340  0  340
28 ศรีสะเกษ  0  0  0  47  0  47  215  0  215  41  0  41  1  0  1  0  0  0  5  0  5  1  0  1  0  0  0  0  0  0  5  0  5  315  0  315
29 สกลนคร  0  0  0  38  0  38  190  2  188  112  4  108  0  0  0  0  0  0  32  0  32  3  0  3  0  0  0  4  0  4  8  2  6  387  8  379
30 สุรินทร์  0  0  0  78  0  78  244  2  242  85  0  85  0  0  0  0  0  0  10  0  10  11  0  11  0  0  0  0  0  0  1  0  1  429  2  427
31 หนองคาย  0  0  0  21  0  21  133  0  133  19  0  19  0  0  0  0  0  0  16  0  16  11  0  11  1  0  1  0  0  0  7  0  7  208  0  208
32 อุดรธานี  18  0  18  34  0  34  399  8  391  140  2  138  0  0  0  0  0  0  30  0  30  173  0  173  1  0  1  0  0  0  47  0  47  842  10  832
33 อุบลราชธานี  0  0  0  51  0  51  256  4  252  233  148  85  0  0  0  0  0  0  78  2  76  35  0  35  1  0  1  0  0  0  44  0  44  698  154  544
34 หนองบัวลำภู  0  0  0  17  0  17  110  6  104  43  2  41  0  0  0  4  0  4  11  0  11  3  0  3  1  0  1  1  0  1  3  0  3  193  8  185
35 อำนาจเจริญ  0  0  0  19  0  19  67  0  67  38  0  38  0  0  0  0  0  0  7  0  7  3  0  3  0  0  0  0  0  0  4  0  4  138  0  138
36 บึงกาฬ  0  0  0  14  0  14  85  0  85  10  0  10  0  0  0  0  0  0  14  0  14  1  0  1  1  0  1  0  0  0  23  0  23  148  0  148
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  27  0  27  809  18  791  4,082  68  4,014  2,701  216  2,485  1  0  1  4  0  4  438  6  432  480  0  480  10  0  10  5  0  5  353  2  351  8,910  310  8,600
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี  0  0  0  46  0  46  98  2  96  31  0  31  8  0  8  1  0  1  1  0  1  29  0  29  1  0  1  0  0  0  0  0  0  215  2  213
38 ชัยนาท  0  0  0  13  0  13  50  0  50  24  0  24  0  0  0  0  0  0  11  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  98  0  98
39 นครปฐม  0  0  0  30  2  28  83  0  83  30  0  30  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  144  2  142
40 นนทบุรี  0  0  0  10  0  10  42  0  42  54  0  54  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  5  1  0  1  0  0  0  0  0  0  112  0  112
41 ปทุมธานี  0  0  0  16  0  16  59  0  59  26  2  24  1  0  1  0  0  0  4  0  4  0  0  0  1  0  1  0  0  0  12  0  12  119  2  117
42 ประจวบคีรีขันธ์  1  0  1  15  0  15  51  0  51  11  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  80  0  80
43 อยุธยา  0  0  0  59  0  59  103  0  103  96  0  96  0  0  0  0  0  0  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  264  0  264
44 เพชรบุรี  0  0  0  33  0  33  59  0  59  6  0  6  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  101  0  101
45 ราชบุรี  0  0  0  31  0  31  71  0  71  34  0  34  0  0  0  0  0  0  1  0  1  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  143  0  143
46 ลพบุรี  0  0  0  27  0  27  87  0  87  26  2  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  1  0  1  0  0  0  2  0  2  147  2  145
47 สมุทรสงคราม  0  0  0  10  0  10  27  0  27  4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  41  2  39
48 สมุทรสาคร  0  0  0  13  0  13  45  0  45  22  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  82  0  82
49 สระบุรี  0  0  0  32  0  32  79  0  79  35  0  35  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  146  0  146
50 สิงห์บุรี  0  0  0  16  0  16  38  0  38  5  0  5  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  61  0  61
51 สุพรรณบุรี  0  0  0  45  0  45  76  0  76  33  0  33  0  0  0  0  0  0  27  0  27  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  183  0  183
52 อ่างทอง  0  0  0  22  0  22  35  0  35  31  0  31  0  0  0  0  0  0  11  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  100  0  100
53 อุทัยธานี  0  0  0  15  0  15  61  0  61  8  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  85  0  85
54 สกพ.  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
55 สถาบันการศึกษาทางไกล  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
56 กทม  9  8  1  47  2  45  329  22  307  118  6  112  0  0  0  0  0  0  16  0  16  1  0  1  1  0  1  0  0  0  26  0  26  547  38  509
รวมภาคกลาง  10  8  2  480  4  476  1,393  24  1,369  594  12  582  9  0  9  1  0  1  80  0  80  50  0  50  9  0  9  0  0  0  42  0  42  2,668  48  2,620
ภาคใต้
57 กระบี่  0  0  0  17  0  17  54  0  54  9  0  9  0  0  0  0  0  0  2  0  2  2  0  2  1  0  1  0  0  0  4  0  4  89  0  89
58 ชุมพร  0  0  0  38  4  34  62  0  62  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  109  4  105
59 ตรัง  0  0  0  22  0  22  85  0  85  10  0  10  0  0  0  0  0  0  24  0  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  141  0  141
60 นครศรีธรรมราช  0  0  0  86  0  86  150  0  150  42  0  42  0  0  0  0  0  0  20  0  20  7  0  7  1  0  1  0  0  0  3  0  3  309  0  309
61 นราธิวาส  0  0  0  112  0  112  79  0  79  27  0  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  218  0  218
62 ปัตตานี  0  0  0  291  0  291  124  24  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  429  24  405
63 พังงา  0  0  0  19  0  19  31  0  31  20  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  71  0  71
64 พัทลุง  2  0  2  24  2  22  68  2  66  5  0  5  0  0  0  0  0  0  49  0  49  4  0  4  0  0  0  0  0  0  4  0  4  156  4  152
65 ภูเก็ต  0  0  0  5  0  5  23  0  23  10  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  38  0  38
66 ยะลา  0  0  0  150  2  148  44  0  44  42  0  42  0  0  0  0  0  0  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  246  2  244
67 ระนอง  0  0  0  8  0  8  37  0  37  12  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  60  0  60
68 สงขลา  1  0  1  154  0  154  108  0  108  17  0  17  0  0  0  0  0  0  65  0  65  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  345  0  345
69 สตูล  0  0  0  36  0  36  37  0  37  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  77  0  77
70 สุราษฏร์ธานี  2  0  2  49  4  45  133  0  133  13  0  13  1  0  1  0  0  0  24  0  24  7  0  7  0  0  0  0  0  0  1  0  1  230  4  226
รวมภาคใต้  5  0  5  1,011  12  999  1,035  26  1,009  216  0  216  1  0  1  0  0  0  203  0  203  26  0  26  3  0  3  0  0  0  18  0  18  2,518  38  2,480
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี  1  0  1  20  0  20  45  0  45  30  2  28  0  0  0  0  0  0  3  0  3  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  101  2  99
72 ฉะเชิงเทรา  0  0  0  18  0  18  74  0  74  30  0  30  0  0  0  1  0  1  43  0  43  3  0  3  0  0  0  0  0  0  1  0  1  170  0  170
73 ชลบุรี  4  0  4  23  0  23  103  0  103  57  0  57  1  0  1  0  0  0  6  0  6  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  2  197  0  197
74 ตราด  0  0  0  14  0  14  23  0  23  16  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  7  60  0  60
75 นครนายก  0  0  0  15  0  15  28  0  28  8  0  8  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  53  0  53
76 ปราจีนบุรี  0  0  0  20  0  20  52  4  48  26  0  26  0  0  0  0  0  0  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  104  4  100
77 ระยอง  1  0  1  10  0  10  42  0  42  93  56  37  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  148  56  92
78 สมุทรปราการ  0  0  0  11  0  11  57  0  57  58  0  58  0  0  0  0  0  0  4  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  132  0  132
79 สระแก้ว  0  0  0  36  0  36  72  4  68  10  0  10  0  0  0  0  0  0  21  0  21  8  0  8  1  0  1  0  0  0  2  0  2  150  4  146
รวมภาคตะวันออก  6  0  6  167  0  167  496  8  488  328  58  270  1  0  1  1  0  1  84  0  84  14  0  14  2  0  2  0  0  0  16  0  16  1,115  66  1,049
รวมทั้งประเทศ  99  8  91  3,126  36  3,090  8,447  136  8,311  4,170  292  3,878  860  10  850  158  0  158  896  6  890  627  0  627  32  0  32  60  0  60  445  2  443  18,920  490  18,430