รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาง สันดุสิต แสงศรีบุญเรือง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 26 มีนาคม 2511 ขอนแก่น เวียงเก่า ในเมือง
2 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาย อภิรักษ์ สนั่นนารี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 11 ธันวาคม 2526 ขอนแก่น เวียงเก่า เมืองเก่าพัฒนา
3 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาง ปนิตตา มาวัน ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 11 กุมภาพันธ์ 2507 ขอนแก่น เวียงเก่า เขาน้อย
4 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาย สมจิตร สอนสนาม ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 9 มกราคม 2501 ขอนแก่น เวียงเก่า ในเมือง