รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นาย ทศพร ประชายูร ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 4 กุมภาพันธ์ 2507 ขอนแก่น โนนศิลา โนนศิลา
2 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นาย ศุภชัย เสาวรส ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 20 สิงหาคม 2508 ขอนแก่น โนนศิลา โนนศิลา