รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น นางสาว ไอยรินทร์ แก้วนารี ครู ศรช. 28 มีนาคม 2530 ขอนแก่น หนองนาคำ บ้านโคก
2 อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น นาย รัชชานนท์ คมขำ ครู ศรช. 11 มีนาคม 2521 ขอนแก่น หนองนาคำ ขนวน
3 อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น นางสาว นันท์นลิน น้อยนนท์ ครู ศรช. 16 สิงหาคม 2526 ขอนแก่น หนองนาคำ กุดธาตุ