รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น นาง วันเพ็ญ ตุ่นเฮ้า ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 7 กุมภาพันธ์ 2520 ขอนแก่น หนองนาคำ กุดธาตุ