รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นางสาว นพมาศ สมพงษ์ ครู ปวช. 3 เมษายน 2526 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง