รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นาง ดวงใจ บุตราช ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 22 กันยายน 2506 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง