รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย เจริญชัย กระลาม ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 25 กันยายน 2522 ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด
2 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย ธงชัย ชำนาญไพร ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 1 มกราคม 2518 ขอนแก่น หนองสองห้อง หันโจด
3 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย อุทัย สมพร ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 29 พฤศจิกายน 2520 ขอนแก่น หนองสองห้อง ตะกั่วป่า
4 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ปนัสยา แก้วสีดา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 27 สิงหาคม 2522 ขอนแก่น หนองสองห้อง สำโรง