รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น นางสาว เกษร บุญหนา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 28 กันยายน 2531 ขอนแก่น แวงน้อย ท่านางแนว
  ศฝช.ชุมพร ชุมพร 1409800105195 นางสาว เกษร บุญหนา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 28 กันยายน 2531 ชุมพร เมืองชุมพร หาดพันไกร
2 อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น นางสาว ปอลดา การภักดี ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 26 ธันวาคม 2517 ขอนแก่น แวงน้อย ละหานนา
3 อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น นางสาว อุไร งามศิริ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 29 กุมภาพันธ์ 2511 ขอนแก่น แวงน้อย แวงน้อย