รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย เสฎฐวุฒิ กุพลัง ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 18 มีนาคม 2519 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม