รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นางสาว อภิษฎาภรณ์ เวียงแก ครู ศรช. 9 มกราคม 2527 ขอนแก่น เปือยน้อย สระแก้ว
2 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นางสาว สมพร วงษ์อินทร์จันทร์ ครู ศรช. 9 มิถุนายน 2527 ขอนแก่น เปือยน้อย สระแก้ว