รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น นางสาว วิไลลักษณ์ รู้กิจ ครู ศรช. 8 ธันวาคม 2526 ขอนแก่น น้ำพอง น้ำพอง
2 อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น นางสาว สุดที่รัก ธรรมสูน ครู ศรช. 6 ตุลาคม 2528 ขอนแก่น น้ำพอง น้ำพอง
3 อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น นางสาว ศุฌาณุภา วงศ์กฏ ครู ศรช. 17 กรกฏาคม 2533 ขอนแก่น น้ำพอง กุดน้ำใส