รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว มุลี พงษ์สระพง ครู ศรช. 17 พฤษภาคม 2524 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น พระลับ
2 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย ธีรรัตน์ วีระวัฒน์ ครู ศรช. 12 กรกฏาคม 2520 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด
3 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว มยุรา ชาญจระเข้ ครู ศรช. 6 พฤศจิกายน 2526 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น แดงใหญ่