รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำแนกตามสัญชาติ (บัตรประชาชน)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
คนไทย ต่างด้าว รวม คนไทย ต่างด้าว รวม คนไทย ต่างด้าว รวม คนไทย ต่างด้าว รวม คนไทย ต่างด้าว รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร             1   1 1   1       2
2 เชียงราย       70 834 904 41 453 494 28 237 265       1,663
3 เชียงใหม่ 10 1 11 177 306 483 75 84 159 46 37 83       736
4 ตาก       9 765 774 5 77 82 2 11 13       869
5 นครสวรรค์       1 1 2   7 7 1   1       10
6 น่าน       1 9 10   3 3   1 1       14
7 พะเยา         5 5   2 2 1   1       8
8 พิจิตร                                
9 พิษณุโลก             4 1 5 3   3       8
10 เพชรบูรณ์             1 2 3             3
11 แพร่         1 1         1 1       2
12 แม่ฮ่องสอน   7 7 1 31 32   13 13 3 10 13       65
13 ลำปาง         1 1   1 1 1   1       3
14 ลำพูน       3 48 51 15 24 39 14 49 63       153
15 สุโขทัย       1   1   1 1             2
16 อุตรดิตถ์         11 11   15 15 1 9 10       36
รวมทั้งภาค 10 8 18 263 2,012 2,275 142 683 825 101 355 456       3,574
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                
18 ขอนแก่น         1 1 1 4 5 1 1 2       8
19 ชัยภูมิ       17   17 7 3 10 8 1 9       36
20 นครพนม         2 2   1 1 1 2 3       6
21 นครราชสีมา       1 4 5 3 1 4 15   15       24
22 บุรีรัมย์                   1   1       1
23 มหาสารคาม               1 1             1
24 มุกดาหาร         5 5 3   3   2 2       10
25 ยโสธร       2 1 3 14   14 11   11       28
26 ร้อยเอ็ด         3 3   2 2   1 1       6
27 เลย               2 2   2 2       4
28 ศรีสะเกษ                                
29 สกลนคร                     1 1       1
30 สุรินทร์         6 6 3 8 11   3 3       20
31 หนองคาย         55 55 1 35 36   2 2       93
32 อุดรธานี       8 2 10 1 1 2 2   2       14
33 อุบลราชธานี       4 10 14 31 18 49 22 7 29       92
34 หนองบัวลำภู               1 1   1 1       2
35 อำนาจเจริญ                                
36 บึงกาฬ       1 1 2 14   14 15   15       31
รวมทั้งภาค       33 90 123 78 77 155 76 23 99       377
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี       3 95 98 7 64 71 2 29 31       200
38 ชัยนาท                   1   1       1
39 นครปฐม       2 13 15 4 4 8 1 2 3       26
40 นนทบุรี       3 11 14   8 8   6 6       28
41 ปทุมธานี         40 40   12 12 1 6 7       59
42 ประจวบคีรีขันธ์         3 3 1 5 6   1 1       10
43 อยุธยา         3 3 1 3 4   2 2       9
44 เพชรบุรี       2 1 3 8 9 17 8 1 9       29
45 ราชบุรี       1 5 6   9 9   4 4       19
46 ลพบุรี         1 1                   1
47 สมุทรสงคราม             1 1 2   3 3       5
48 สมุทรสาคร       19 38 57 1 4 5   2 2       64
49 สระบุรี             1 1 2   2 2       4
50 สิงห์บุรี               1 1   1 1       2
51 สุพรรณบุรี               3 3             3
52 อ่างทอง         1 1                   1
53 อุทัยธานี               1 1             1
54 สกพ.                                
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                
56 กทม       14 238 252 129 81 210 116 39 155       617
รวมทั้งภาค       44 449 493 153 206 359 129 98 227       1,079
ภาคใต้
57 กระบี่         1 1                   1
58 ชุมพร       2 4 6 2 3 5 3 1 4       15
59 ตรัง         2 2 1 2 3   3 3       8
60 นครศรีธรรมราช       1   1   1 1             2
61 นราธิวาส         1 1                   1
62 ปัตตานี         3 3 1   1             4
63 พังงา       1 11 12 2 1 3 2   2       17
64 พัทลุง                                
65 ภูเก็ต                   1   1       1
66 ยะลา         3 3 2   2   2 2       7
67 ระนอง       22 114 136 9 24 33 6 3 9       178
68 สงขลา       9 5 14 3   3 2 7 9       26
69 สตูล                                
70 สุราษฏร์ธานี       10 5 15   3 3   3 3       21
รวมทั้งภาค       45 149 194 20 34 54 14 19 33       281
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         3 3 1 3 4   2 2       9
72 ฉะเชิงเทรา         1 1 1 2 3 1 2 3       7
73 ชลบุรี         18 18 9 7 16 7 6 13       47
74 ตราด       1 26 27 2 17 19   13 13       59
75 นครนายก         1 1   2 2   2 2       5
76 ปราจีนบุรี       2   2                   2
77 ระยอง       1 37 38 2 17 19   2 2       59
78 สมุทรปราการ       1 15 16 8 41 49 5 9 14       79
79 สระแก้ว         13 13 1 4 5   4 4       22
รวมทั้งภาค       5 114 119 24 93 117 13 40 53       289
รวมทั้งประเทศ 10 8 18 390 2,814 3,204 417 1,093 1,510 333 535 868       5,600