ปฐมวัย 479
ประถม 54,566
มัธยมต้น 294,309
มัธยมปลาย 406,915
มัธยมปลาย (นศ.โครงการเรียนร่วมหลักสูตร) 396