ปฐมวัย 568
ประถม 80,078
มัธยมต้น 429,464
มัธยมปลาย 590,783
มัธยมปลาย (นศ.โครงการเรียนร่วมหลักสูตร) 410