ปฐมวัย  
ประถม 84,535
มัธยมต้น 437,295
มัธยมปลาย 599,760
มัธยมปลาย (นศ.โครงการเรียนร่วมหลักสูตร) 589