ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย   1 12 1   14
3 เชียงใหม่ 438 4,604 6,508 9,578 1 21,129
4 ตาก   4,199 1,207 1,704   7,110
5 นครสวรรค์   637 5,962 9,058   15,657
6 น่าน   481 945 2,292 8 3,726
7 พะเยา   395 1,852 3,446   5,693
8 พิจิตร   111 398 1,140   1,649
9 พิษณุโลก   399 3,315 5,870 2 9,586
10 เพชรบูรณ์   608 5,249 7,631   13,488
11 แพร่   482 877 1,597   2,956
12 แม่ฮ่องสอน 51 612 1,690 2,333   4,686
13 ลำปาง   1,055 2,349 4,494   7,898
14 ลำพูน   21 81 203   305
15 สุโขทัย   205 1,822 2,513   4,540
16 อุตรดิตถ์   721 1     722
รวมทั้งภาค 489 14,531 32,268 51,860 11 99,159
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   809 11,736 16,472   29,017
18 ขอนแก่น   6,116 19,155 26,756 29 52,056
19 ชัยภูมิ   3,687 20,940 27,424 1 52,052
20 นครพนม   289 3,589 4,596 67 8,541
21 นครราชสีมา   4,108 21,080 28,509   53,697
22 บุรีรัมย์   1,276 12,956 20,216 17 34,465
23 มหาสารคาม   448 10,717 14,208 3 25,376
24 มุกดาหาร   194 1,889 2,411   4,494
25 ยโสธร   168 3,002 5,175   8,345
26 ร้อยเอ็ด   967 6,156 10,156   17,279
27 เลย   1,285 6,835 10,340   18,460
28 ศรีสะเกษ            
29 สกลนคร   2,074 9,953 13,281   25,308
30 สุรินทร์   756 9,193 12,813 12 22,774
31 หนองคาย       1   1
32 อุดรธานี   3,400 11,336 16,527 32 31,295
33 อุบลราชธานี   679 7,557 10,604   18,840
34 หนองบัวลำภู   591 3,894 5,347 1 9,833
35 อำนาจเจริญ   347 2,905 4,359 16 7,627
36 บึงกาฬ   196 2,186 2,962   5,344
รวมทั้งภาค   27,390 165,079 232,157 178 424,804
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   727 6,212 7,679   14,618
38 ชัยนาท   431 1,946 2,901   5,278
39 นครปฐม   124 1,076 1,440   2,640
40 นนทบุรี   182 2,166 3,932   6,280
41 ปทุมธานี   276 1,896 2,505   4,677
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา   629 3,503 6,346   10,478
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี            
46 ลพบุรี   44 303 540   887
47 สมุทรสงคราม   190 695 1,014 36 1,935
48 สมุทรสาคร   18 353 510   881
49 สระบุรี   396 3,419 4,850   8,665
50 สิงห์บุรี   17 247 651   915
51 สุพรรณบุรี   371 2,529 3,808 19 6,727
52 อ่างทอง   106 601 1,261   1,968
53 อุทัยธานี   100 1,248 1,692   3,040
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   1,202 14,100 18,776   34,078
รวมทั้งภาค   4,813 40,294 57,905 55 103,067
ภาคใต้
57 กระบี่   62 2,215 2,650   4,927
58 ชุมพร   228 2,202 3,472   5,902
59 ตรัง   340 2,884 3,908   7,132
60 นครศรีธรรมราช   440 4,034 4,729   9,203
61 นราธิวาส   372 2,360 2,385   5,117
62 ปัตตานี   1,087 7,135 6,408   14,630
63 พังงา   192 899 1,069   2,160
64 พัทลุง   248 3,142 3,800   7,190
65 ภูเก็ต     3     3
66 ยะลา   959 5,874 5,251   12,084
67 ระนอง   327 886 1,233 18 2,464
68 สงขลา   1,491 8,599 10,459   20,549
69 สตูล   202 2,365 2,707   5,274
70 สุราษฏร์ธานี   184 2,462 3,274   5,920
รวมทั้งภาค   6,132 45,060 51,345 18 102,555
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   110 913 1,255   2,278
72 ฉะเชิงเทรา   93 878 1,345   2,316
73 ชลบุรี   799 4,986 6,828   12,613
74 ตราด   176 1,144 1,502 5 2,827
75 นครนายก   47 939 1,402   2,388
76 ปราจีนบุรี   304 2,828 4,647 14 7,793
77 ระยอง       475   475
78 สมุทรปราการ   543 4,697 5,599 6 10,845
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   2,072 16,385 23,053 25 41,535
รวมทั้งประเทศ 489 54,938 299,086 416,320 287 771,120