ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   270 2,728 3,858   6,856
2 เชียงราย   3,364 6,470 9,074 7 18,915
3 เชียงใหม่ 478 5,364 6,645 10,113 3 22,603
4 ตาก   4,858 2,405 3,420 7 10,690
5 นครสวรรค์   647 6,099 9,387   16,133
6 น่าน   938 2,165 4,607 8 7,718
7 พะเยา   451 2,071 4,058   6,580
8 พิจิตร   391 2,156 3,586   6,133
9 พิษณุโลก   414 3,312 5,997 2 9,725
10 เพชรบูรณ์   555 5,755 7,967   14,277
11 แพร่   615 1,714 3,116   5,445
12 แม่ฮ่องสอน 95 624 1,858 2,490   5,067
13 ลำปาง   996 2,519 4,827   8,342
14 ลำพูน   567 1,472 2,517   4,556
15 สุโขทัย   248 2,867 4,324   7,439
16 อุตรดิตถ์   604 2,185 4,330   7,119
รวมทั้งภาค 573 20,906 52,421 83,671 27 157,598
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   871 13,151 18,588 7 32,617
18 ขอนแก่น   6,615 19,852 28,821 38 55,326
19 ชัยภูมิ   5,004 22,780 28,742   56,526
20 นครพนม   451 4,738 6,211 67 11,467
21 นครราชสีมา   4,062 21,636 28,721   54,419
22 บุรีรัมย์   1,294 13,290 20,186 19 34,789
23 มหาสารคาม   1,050 10,826 14,424 13 26,313
24 มุกดาหาร   357 3,017 3,673   7,047
25 ยโสธร   159 3,093 5,093   8,345
26 ร้อยเอ็ด   2,348 10,677 17,099   30,124
27 เลย   1,252 7,163 10,540 22 18,977
28 ศรีสะเกษ   966 9,078 13,157   23,201
29 สกลนคร   2,345 10,634 13,760   26,739
30 สุรินทร์   931 10,183 13,660 12 24,786
31 หนองคาย   655 4,915 6,649 6 12,225
32 อุดรธานี   6,002 17,791 24,738 37 48,568
33 อุบลราชธานี   1,595 14,466 20,653 1 36,715
34 หนองบัวลำภู   452 4,099 5,521 1 10,073
35 อำนาจเจริญ   489 3,592 5,303 19 9,403
36 บึงกาฬ   398 4,383 5,003   9,784
รวมทั้งภาค   37,296 209,364 290,542 242 537,444
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   844 6,497 7,967   15,308
38 ชัยนาท   445 2,052 3,007   5,504
39 นครปฐม   316 3,314 4,514 3 8,147
40 นนทบุรี   523 3,145 4,019   7,687
41 ปทุมธานี   423 3,820 5,300   9,543
42 ประจวบคีรีขันธ์   242 2,812 3,663   6,717
43 อยุธยา   871 4,467 8,123   13,461
44 เพชรบุรี   256 2,315 3,869 10 6,450
45 ราชบุรี   527 3,900 5,216 11 9,654
46 ลพบุรี   446 4,546 7,115 1 12,108
47 สมุทรสงคราม   171 711 1,058 36 1,976
48 สมุทรสาคร   326 1,760 2,594   4,680
49 สระบุรี   350 3,723 5,240   9,313
50 สิงห์บุรี   146 981 1,879   3,006
51 สุพรรณบุรี   424 2,906 4,199 20 7,549
52 อ่างทอง   258 1,615 3,199 1 5,073
53 อุทัยธานี   128 1,913 2,572   4,613
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1,254 1,957   3,211
56 กทม   2,407 22,587 30,177   55,171
รวมทั้งภาค   9,103 74,318 105,668 82 189,171
ภาคใต้
57 กระบี่   75 2,378 2,892   5,345
58 ชุมพร   172 2,224 3,599   5,995
59 ตรัง   383 3,074 3,951   7,408
60 นครศรีธรรมราช   446 7,100 8,612   16,158
61 นราธิวาส   1,243 7,599 7,117   15,959
62 ปัตตานี   1,885 10,301 8,947 7 21,140
63 พังงา   159 1,029 1,228   2,416
64 พัทลุง   295 3,230 3,887   7,412
65 ภูเก็ต   154 1,492 1,995   3,641
66 ยะลา   1,536 8,205 6,887   16,628
67 ระนอง   358 1,150 1,571 17 3,096
68 สงขลา   1,474 8,948 10,971   21,393
69 สตูล   207 2,581 2,846   5,634
70 สุราษฏร์ธานี   733 5,641 7,121   13,495
รวมทั้งภาค   9,120 64,952 71,624 24 145,720
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   374 2,248 3,377   5,999
72 ฉะเชิงเทรา   379 2,661 4,445   7,485
73 ชลบุรี   966 7,122 9,727   17,815
74 ตราด   195 1,231 1,581 5 3,012
75 นครนายก   153 1,414 1,941   3,508
76 ปราจีนบุรี   284 2,797 4,662 17 7,760
77 ระยอง   518 3,746 4,461 6 8,731
78 สมุทรปราการ   522 4,894 5,777 9 11,202
79 สระแก้ว   298 2,822 4,057   7,177
รวมทั้งภาค   3,689 28,935 40,028 37 72,689
รวมทั้งประเทศ 573 80,114 429,990 591,533 412 1,102,622