รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                      
2 เชียงราย             1 1     1
3 เชียงใหม่     67 67 613 613 1,073 1,073     1,753
4 ตาก     1 1     7 7     8
5 นครสวรรค์     61 61 728 728 997 997     1,786
6 น่าน     16 16 119 119 315 315     450
7 พะเยา     1 1 232 232 426 426     659
8 พิจิตร             1 1     1
9 พิษณุโลก     54 54 858 858 1,468 1,468     2,380
10 เพชรบูรณ์     30 30 328 328 427 427     785
11 แพร่         28 28 107 107     135
12 แม่ฮ่องสอน     7 7 89 89 126 126     222
13 ลำปาง         89 89 268 268     357
14 ลำพูน             3 3     3
15 สุโขทัย         1 1 5 5     6
16 อุตรดิตถ์     5 5             5
รวมทั้งภาค     242 242 3,085 3,085 5,224 5,224     8,551
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         1 1 1 1     2
18 ขอนแก่น     1 1 560 560 927 927     1,488
19 ชัยภูมิ     1 1     3 3     4
20 นครพนม     5 5 235 235 210 210     450
21 นครราชสีมา     26 26 1,589 1,589 2,108 2,108     3,723
22 บุรีรัมย์     4 4 209 209 223 223     436
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร             1 1     1
25 ยโสธร         210 210 319 319     529
26 ร้อยเอ็ด     3 3 343 343 581 581     927
27 เลย     7 7 205 205 256 256     468
28 ศรีสะเกษ                      
29 สกลนคร         113 113 143 143     256
30 สุรินทร์     2 2 104 104 149 149     255
31 หนองคาย                      
32 อุดรธานี     5 5 390 390 754 754     1,149
33 อุบลราชธานี     1 1 681 681 844 844     1,526
34 หนองบัวลำภู             2 2     2
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ             1 1     1
รวมทั้งภาค     55 55 4,640 4,640 6,522 6,522     11,217
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     70 70 1,803 1,803 2,517 2,517     4,390
38 ชัยนาท                      
39 นครปฐม                      
40 นนทบุรี         2 2 62 62     64
41 ปทุมธานี             3 3     3
42 ประจวบคีรีขันธ์                      
43 อยุธยา     2 2 17 17 65 65     84
44 เพชรบุรี                      
45 ราชบุรี                      
46 ลพบุรี                      
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร                      
49 สระบุรี     23 23 553 553 965 965     1,541
50 สิงห์บุรี                      
51 สุพรรณบุรี             1 1     1
52 อ่างทอง                      
53 อุทัยธานี                      
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                      
56 กทม     42 42 2,160 2,160 2,747 2,747     4,949
รวมทั้งภาค     137 137 4,535 4,535 6,360 6,360     11,032
ภาคใต้
57 กระบี่         115 115 102 102     217
58 ชุมพร     13 13 372 372 370 370     755
59 ตรัง         4 4 7 7     11
60 นครศรีธรรมราช     10 10 444 444 635 635     1,089
61 นราธิวาส     5 5 83 83 42 42     130
62 ปัตตานี     22 22 611 611 541 541     1,174
63 พังงา         17 17 26 26     43
64 พัทลุง     3 3 101 101 99 99     203
65 ภูเก็ต                      
66 ยะลา         36 36 9 9     45
67 ระนอง         39 39 69 69     108
68 สงขลา     67 67 681 681 928 928     1,676
69 สตูล     4 4 105 105 107 107     216
70 สุราษฏร์ธานี     1 1 37 37 160 160     198
รวมทั้งภาค     125 125 2,645 2,645 3,095 3,095     5,865
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี             1 1     1
72 ฉะเชิงเทรา         216 216 430 430     646
73 ชลบุรี     10 10 522 522 872 872     1,404
74 ตราด             1 1     1
75 นครนายก     2 2 165 165 273 273     440
76 ปราจีนบุรี     36 36 686 686 1,236 1,236     1,958
77 ระยอง                      
78 สมุทรปราการ         1 1 4 4     5
79 สระแก้ว                      
รวมทั้งภาค     48 48 1,590 1,590 2,817 2,817     4,455
รวมทั้งประเทศ     607 607 16,495 16,495 24,018 24,018     41,120