รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                      
2 เชียงราย                      
3 เชียงใหม่     34 34 362 362 558 558     954
4 ตาก             8 8     8
5 นครสวรรค์     58 58 676 676 1,015 1,015     1,749
6 น่าน             1 1     1
7 พะเยา     1 1 201 201 433 433     635
8 พิจิตร                      
9 พิษณุโลก     41 41 837 837 1,432 1,432     2,310
10 เพชรบูรณ์     25 25 247 247 584 584     856
11 แพร่     1 1 38 38 111 111     150
12 แม่ฮ่องสอน                      
13 ลำปาง         97 97 292 292     389
14 ลำพูน         1 1 2 2     3
15 สุโขทัย         3 3 6 6     9
16 อุตรดิตถ์     5 5 70 70 205 205     280
รวมทั้งภาค     165 165 2,532 2,532 4,647 4,647     7,344
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         1 1 2 2     3
18 ขอนแก่น     2 2 387 387 683 683     1,072
19 ชัยภูมิ                      
20 นครพนม     4 4 234 234 275 275     513
21 นครราชสีมา     28 28 1,631 1,631 2,200 2,200     3,859
22 บุรีรัมย์     2 2 148 148 174 174     324
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร             1 1     1
25 ยโสธร     1 1 229 229 338 338     568
26 ร้อยเอ็ด     1 1 379 379 703 703     1,083
27 เลย                      
28 ศรีสะเกษ         1 1 3 3     4
29 สกลนคร     3 3 110 110 132 132     245
30 สุรินทร์     2 2 121 121 238 238     361
31 หนองคาย                      
32 อุดรธานี     4 4 341 341 777 777     1,122
33 อุบลราชธานี         559 559 701 701     1,260
34 หนองบัวลำภู                      
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ                      
รวมทั้งภาค     47 47 4,141 4,141 6,227 6,227     10,415
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     86 86 1,698 1,698 2,294 2,294     4,078
38 ชัยนาท                      
39 นครปฐม                      
40 นนทบุรี         14 14 38 38     52
41 ปทุมธานี             3 3     3
42 ประจวบคีรีขันธ์     50 50 558 558 791 791     1,399
43 อยุธยา     1 1 20 20 48 48     69
44 เพชรบุรี     4 4 72 72 130 130     206
45 ราชบุรี     60 60 862 862 1,260 1,260     2,182
46 ลพบุรี                      
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร     1 1 107 107 130 130     238
49 สระบุรี                      
50 สิงห์บุรี                      
51 สุพรรณบุรี             1 1     1
52 อ่างทอง                      
53 อุทัยธานี                      
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                      
56 กทม     33 33 1,990 1,990 2,578 2,578     4,601
รวมทั้งภาค     235 235 5,321 5,321 7,273 7,273     12,829
ภาคใต้
57 กระบี่         88 88 108 108     196
58 ชุมพร     10 10 329 329 382 382     721
59 ตรัง         14 14 17 17     31
60 นครศรีธรรมราช     1 1 255 255 385 385     641
61 นราธิวาส         13 13 42 42     55
62 ปัตตานี     2 2 546 546 557 557     1,105
63 พังงา         10 10 22 22     32
64 พัทลุง     1 1 97 97 116 116     214
65 ภูเก็ต         1 1 1 1     2
66 ยะลา     19 19 164 164 265 265     448
67 ระนอง                      
68 สงขลา     60 60 601 601 829 829     1,490
69 สตูล         41 41 44 44     85
70 สุราษฏร์ธานี     1 1 36 36 149 149     186
รวมทั้งภาค     94 94 2,195 2,195 2,917 2,917     5,206
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                      
72 ฉะเชิงเทรา     1 1 212 212 397 397     610
73 ชลบุรี     46 46 976 976 1,546 1,546     2,568
74 ตราด             1 1     1
75 นครนายก     2 2 198 198 238 238     438
76 ปราจีนบุรี     40 40 643 643 1,224 1,224     1,907
77 ระยอง     4 4 220 220 345 345     569
78 สมุทรปราการ             4 4     4
79 สระแก้ว                      
รวมทั้งภาค     93 93 2,249 2,249 3,755 3,755     6,097
รวมทั้งประเทศ     634 634 16,438 16,438 24,819 24,819     41,891