รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร             1 1     1
2 เชียงราย     2 2 168 168 335 335     505
3 เชียงใหม่     58 58 630 630 1,180 1,180     1,868
4 ตาก     35 35 144 144 420 420     599
5 นครสวรรค์     57 57 696 696 1,036 1,036     1,789
6 น่าน     16 16 110 110 327 327     453
7 พะเยา     1 1 185 185 438 438     624
8 พิจิตร             1 1     1
9 พิษณุโลก     28 28 850 850 1,464 1,464     2,342
10 เพชรบูรณ์     31 31 429 429 831 831     1,291
11 แพร่         50 50 116 116     166
12 แม่ฮ่องสอน     17 17 121 121 147 147     285
13 ลำปาง         99 99 281 281     380
14 ลำพูน         2 2 4 4     6
15 สุโขทัย         4 4 4 4     8
16 อุตรดิตถ์     6 6 133 133 340 340     479
รวมทั้งภาค     251 251 3,621 3,621 6,925 6,925     10,797
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         1 1 2 2     3
18 ขอนแก่น     2 2 466 466 799 799     1,267
19 ชัยภูมิ     1 1     3 3     4
20 นครพนม     4 4 213 213 286 286     503
21 นครราชสีมา     25 25 1,500 1,500 2,107 2,107     3,632
22 บุรีรัมย์     2 2 166 166 189 189     357
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร             1 1     1
25 ยโสธร     1 1 236 236 358 358     595
26 ร้อยเอ็ด     1 1 395 395 753 753     1,149
27 เลย     2 2 192 192 282 282     476
28 ศรีสะเกษ         3 3 6 6     9
29 สกลนคร     5 5 148 148 210 210     363
30 สุรินทร์     1 1 175 175 261 261     437
31 หนองคาย             1 1     1
32 อุดรธานี     8 8 253 253 682 682     943
33 อุบลราชธานี     1 1 660 660 875 875     1,536
34 หนองบัวลำภู                      
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ             1 1     1
รวมทั้งภาค     53 53 4,408 4,408 6,816 6,816     11,277
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     77 77 1,843 1,843 2,441 2,441     4,361
38 ชัยนาท             1 1     1
39 นครปฐม     6 6 341 341 405 405     752
40 นนทบุรี         25 25 60 60     85
41 ปทุมธานี         162 162 319 319     481
42 ประจวบคีรีขันธ์     61 61 794 794 1,090 1,090     1,945
43 อยุธยา         23 23 54 54     77
44 เพชรบุรี     28 28 303 303 671 671     1,002
45 ราชบุรี     57 57 882 882 1,342 1,342     2,281
46 ลพบุรี     15 15 1,860 1,860 3,147 3,147     5,022
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร         87 87 128 128     215
49 สระบุรี     20 20 596 596 1,139 1,139     1,755
50 สิงห์บุรี             1 1     1
51 สุพรรณบุรี             2 2     2
52 อ่างทอง             1 1     1
53 อุทัยธานี                      
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล         532 532 780 780     1,312
56 กทม     21 21 2,160 2,160 3,046 3,046     5,227
รวมทั้งภาค     285 285 9,608 9,608 14,627 14,627     24,520
ภาคใต้
57 กระบี่         95 95 141 141     236
58 ชุมพร     5 5 327 327 381 381     713
59 ตรัง         56 56 55 55     111
60 นครศรีธรรมราช     14 14 451 451 655 655     1,120
61 นราธิวาส     18 18 228 228 250 250     496
62 ปัตตานี     23 23 590 590 572 572     1,185
63 พังงา         7 7 7 7     14
64 พัทลุง     1 1 90 90 118 118     209
65 ภูเก็ต                      
66 ยะลา     17 17 139 139 165 165     321
67 ระนอง         30 30 53 53     83
68 สงขลา     69 69 777 777 1,077 1,077     1,923
69 สตูล     1 1 69 69 78 78     148
70 สุราษฏร์ธานี     28 28 423 423 423 423     874
รวมทั้งภาค     176 176 3,282 3,282 3,975 3,975     7,433
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         5 5 11 11     16
72 ฉะเชิงเทรา     1 1 206 206 373 373     580
73 ชลบุรี     48 48 983 983 1,641 1,641     2,672
74 ตราด             1 1     1
75 นครนายก     2 2 197 197 324 324     523
76 ปราจีนบุรี     39 39 633 633 1,214 1,214     1,886
77 ระยอง     4 4 279 279 327 327     610
78 สมุทรปราการ             3 3     3
79 สระแก้ว     17 17 367 367 701 701     1,085
รวมทั้งภาค     111 111 2,670 2,670 4,595 4,595     7,376
รวมทั้งประเทศ     876 876 23,589 23,589 36,938 36,938     61,403