รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร             2 2     2
2 เชียงราย     2 2 213 213 346 346     561
3 เชียงใหม่     55 55 644 644 1,078 1,078     1,777
4 ตาก     31 31 197 197 475 475     703
5 นครสวรรค์     61 61 728 728 998 998     1,787
6 น่าน     16 16 110 110 310 310     436
7 พะเยา     1 1 205 205 437 437     643
8 พิจิตร             2 2     2
9 พิษณุโลก     41 41 836 836 1,431 1,431     2,308
10 เพชรบูรณ์     26 26 289 289 668 668     983
11 แพร่     1 1 40 40 103 103     144
12 แม่ฮ่องสอน     10 10 108 108 160 160     278
13 ลำปาง         99 99 307 307     406
14 ลำพูน         2 2 2 2     4
15 สุโขทัย         3 3 7 7     10
16 อุตรดิตถ์     6 6 120 120 319 319     445
รวมทั้งภาค     250 250 3,594 3,594 6,645 6,645     10,489
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         1 1 2 2     3
18 ขอนแก่น     2 2 429 429 782 782     1,213
19 ชัยภูมิ     1 1     3 3     4
20 นครพนม     4 4 235 235 272 272     511
21 นครราชสีมา     29 29 1,608 1,608 2,174 2,174     3,811
22 บุรีรัมย์     2 2 146 146 169 169     317
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร             1 1     1
25 ยโสธร     1 1 224 224 338 338     563
26 ร้อยเอ็ด     1 1 378 378 703 703     1,082
27 เลย     5 5 210 210 256 256     471
28 ศรีสะเกษ         2 2 5 5     7
29 สกลนคร     3 3 110 110 132 132     245
30 สุรินทร์     2 2 121 121 239 239     362
31 หนองคาย             1 1     1
32 อุดรธานี     4 4 341 341 772 772     1,117
33 อุบลราชธานี     1 1 671 671 820 820     1,492
34 หนองบัวลำภู             1 1     1
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ             1 1     1
รวมทั้งภาค     55 55 4,476 4,476 6,671 6,671     11,202
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     86 86 1,724 1,724 2,281 2,281     4,091
38 ชัยนาท                      
39 นครปฐม     10 10 334 334 385 385     729
40 นนทบุรี         22 22 50 50     72
41 ปทุมธานี     1 1 127 127 210 210     338
42 ประจวบคีรีขันธ์     54 54 760 760 1,087 1,087     1,901
43 อยุธยา     2 2 19 19 48 48     69
44 เพชรบุรี     12 12 294 294 549 549     855
45 ราชบุรี     63 63 862 862 1,254 1,254     2,179
46 ลพบุรี     22 22 1,462 1,462 2,423 2,423     3,907
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร     1 1 107 107 131 131     239
49 สระบุรี     20 20 528 528 985 985     1,533
50 สิงห์บุรี         1 1 1 1     2
51 สุพรรณบุรี             1 1     1
52 อ่างทอง                      
53 อุทัยธานี                      
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล         585 585 883 883     1,468
56 กทม     36 36 2,263 2,263 3,085 3,085     5,384
รวมทั้งภาค     307 307 9,088 9,088 13,373 13,373     22,768
ภาคใต้
57 กระบี่         88 88 108 108     196
58 ชุมพร     10 10 330 330 378 378     718
59 ตรัง         15 15 17 17     32
60 นครศรีธรรมราช     10 10 442 442 707 707     1,159
61 นราธิวาส     7 7 195 195 248 248     450
62 ปัตตานี     2 2 541 541 556 556     1,099
63 พังงา         10 10 21 21     31
64 พัทลุง     1 1 97 97 116 116     214
65 ภูเก็ต         1 1 1 1     2
66 ยะลา     18 18 166 166 263 263     447
67 ระนอง         44 44 78 78     122
68 สงขลา     59 59 770 770 1,061 1,061     1,890
69 สตูล     2 2 71 71 74 74     147
70 สุราษฏร์ธานี     30 30 401 401 433 433     864
รวมทั้งภาค     139 139 3,171 3,171 4,061 4,061     7,371
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         4 4 6 6     10
72 ฉะเชิงเทรา     1 1 211 211 395 395     607
73 ชลบุรี     47 47 994 994 1,549 1,549     2,590
74 ตราด             1 1     1
75 นครนายก     2 2 197 197 317 317     516
76 ปราจีนบุรี     40 40 641 641 1,223 1,223     1,904
77 ระยอง     4 4 218 218 343 343     565
78 สมุทรปราการ         1 1 4 4     5
79 สระแก้ว     19 19 386 386 650 650     1,055
รวมทั้งภาค     113 113 2,652 2,652 4,488 4,488     7,253
รวมทั้งประเทศ     864 864 22,981 22,981 35,238 35,238     59,083