รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                              
2 เชียงราย                                                              
3 เชียงใหม่             247 13   2   262 171 21   7   199 197 11   2 1 211             672
4 ตาก             7 10       17 1 3       4 7         7             28
5 นครสวรรค์                                     3         3             3
6 น่าน             2         2                                     2
7 พะเยา             8         8 2         2 3         3             13
8 พิจิตร                                     1         1             1
9 พิษณุโลก             1         1                                     1
10 เพชรบูรณ์             2         2 1         1                         3
11 แพร่             2         2                                     2
12 แม่ฮ่องสอน             11       1 12 22 4       26 17 1       18             56
13 ลำปาง                         1         1 2         2             3
14 ลำพูน             1         1                                     1
15 สุโขทัย                                                              
16 อุตรดิตถ์             6         6                                     6
รวมทั้งภาค             287 23   2 1 313 198 28   7   233 230 12   2 1 245             791
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                         1         1 2         2             3
18 ขอนแก่น                   16   16 1     64   65       68   68             149
19 ชัยภูมิ                         2     1   3 1         1             4
20 นครพนม             3         3 1         1                         4
21 นครราชสีมา                   11   11       11   11 1     16   17             39
22 บุรีรัมย์                         1         1 1         1             2
23 มหาสารคาม                         1         1                         1
24 มุกดาหาร                                                              
25 ยโสธร             1         1                                     1
26 ร้อยเอ็ด                                           1   1             1
27 เลย                         1   2     3                         3
28 ศรีสะเกษ                                                              
29 สกลนคร                                           1   1             1
30 สุรินทร์                                                              
31 หนองคาย                                                              
32 อุดรธานี             7     31   38 2     10   12       24   24             74
33 อุบลราชธานี                   5   5 2     54   56 6     24   30             91
34 หนองบัวลำภู             1     1   2   1   15   16       7   7             25
35 อำนาจเจริญ                         1 1       2 1         1             3
36 บึงกาฬ                         1         1                         1
รวมทั้งภาค             12     64   76 14 2 2 155   173 12     141   153             402
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี             8 1       9 19 6       25 16 4       20             54
38 ชัยนาท                         1         1                         1
39 นครปฐม             2 2       4             3         3             7
40 นนทบุรี             1         1 3         3 1         1             5
41 ปทุมธานี                                                              
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                              
43 อยุธยา             3         3 1         1                         4
44 เพชรบุรี                                                              
45 ราชบุรี                                                              
46 ลพบุรี                                                              
47 สมุทรสงคราม                                     1         1             1
48 สมุทรสาคร                                     1         1             1
49 สระบุรี             1         1             1         1             2
50 สิงห์บุรี                                                              
51 สุพรรณบุรี                         1 1       2 2         2             4
52 อ่างทอง                                                              
53 อุทัยธานี                         1         1                         1
54 สกพ.                                                              
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                              
56 กทม             90 14   5   109 57 9   9   75 20     1   21             205
รวมทั้งภาค             105 17   5   127 83 16   9   108 45 4   1   50             285
ภาคใต้
57 กระบี่                                                              
58 ชุมพร             4         4                                     4
59 ตรัง                                     1         1             1
60 นครศรีธรรมราช                                                              
61 นราธิวาส                                                              
62 ปัตตานี             3         3 1         1 1         1             5
63 พังงา             32 1 36     69 3   21     24 5   7     12             105
64 พัทลุง                         1         1   1       1             2
65 ภูเก็ต                                                              
66 ยะลา                   5   5 1     25   26       27   27             58
67 ระนอง             36 165       201 40 8       48 12         12             261
68 สงขลา                   23   23       73   73       4   4             100
69 สตูล                                                              
70 สุราษฏร์ธานี             1         1                                     1
รวมทั้งภาค             76 166 36 28   306 46 8 21 98   173 19 1 7 31   58             537
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี             1         1                                     1
72 ฉะเชิงเทรา                                                              
73 ชลบุรี             4         4 6 2       8 7 1       8             20
74 ตราด             7         7 12 1       13 16 2       18             38
75 นครนายก                                                              
76 ปราจีนบุรี                                                              
77 ระยอง                                                              
78 สมุทรปราการ             8     1   9 2         2 1 1       2             13
79 สระแก้ว                                                              
รวมทั้งภาค             20     1   21 20 3       23 24 4       28             72
รวมทั้งประเทศ             500 206 36 100 1 843 361 57 23 269   710 330 21 7 175 1 534             2,087