รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                              
2 เชียงราย                                                              
3 เชียงใหม่             166 11   3   180 138 16       154 153 9     1 163             497
4 ตาก             4 15       19   1       1 6 1       7             27
5 นครสวรรค์                                     3         3             3
6 น่าน             2         2 1 1       2 1 1       2             6
7 พะเยา             1         1             1         1             2
8 พิจิตร                         1         1 1         1             2
9 พิษณุโลก             2         2                                     2
10 เพชรบูรณ์                                                              
11 แพร่             1         1             1         1             2
12 แม่ฮ่องสอน                         2         2                         2
13 ลำปาง                         1         1 1         1             2
14 ลำพูน             24         24 10         10 2 1       3             37
15 สุโขทัย                                                              
16 อุตรดิตถ์                         1         1 1         1             2
รวมทั้งภาค             200 26   3   229 154 18       172 170 12     1 183             584
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                     3         3             3
18 ขอนแก่น                   7   7 1     43   44       57   57             108
19 ชัยภูมิ                                                              
20 นครพนม             2         2                                     2
21 นครราชสีมา                   13   13       11   11       16   16             40
22 บุรีรัมย์             1         1                                     1
23 มหาสารคาม                         1         1                         1
24 มุกดาหาร                         1         1                         1
25 ยโสธร             1         1                                     1
26 ร้อยเอ็ด             2         2                   3   3             5
27 เลย                                                              
28 ศรีสะเกษ             1         1             1         1             2
29 สกลนคร                   1   1       3   3       2   2             6
30 สุรินทร์                                     1         1             1
31 หนองคาย                                                              
32 อุดรธานี             1     55   56 1     13   14 1     3   4             74
33 อุบลราชธานี             7         7 1         1 2         2             10
34 หนองบัวลำภู             1         1   1       1                         2
35 อำนาจเจริญ                         1         1 1         1             2
36 บึงกาฬ                                                              
รวมทั้งภาค             16     76   92 6 1   70   77 9     81   90             259
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี             10 1       11 23 6       29 14 4       18             58
38 ชัยนาท                                                              
39 นครปฐม               1       1             3         3             4
40 นนทบุรี                         2         2 1         1             3
41 ปทุมธานี                                                              
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                              
43 อยุธยา             4         4 1         1 3         3             8
44 เพชรบุรี                                                              
45 ราชบุรี             1         1 1 3       4   1       1             6
46 ลพบุรี                                                              
47 สมุทรสงคราม                                     1         1             1
48 สมุทรสาคร             94 70       164 26         26 6         6             196
49 สระบุรี                                                              
50 สิงห์บุรี                         1         1                         1
51 สุพรรณบุรี                         1         1 1         1             2
52 อ่างทอง                                                              
53 อุทัยธานี                         1         1                         1
54 สกพ.                                                              
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                              
56 กทม             53 13       66 37         37 9         9             112
รวมทั้งภาค             162 85       247 93 9       102 38 5       43             392
ภาคใต้
57 กระบี่                                                              
58 ชุมพร             4         4             1         1             5
59 ตรัง                                     1         1             1
60 นครศรีธรรมราช                         1         1                         1
61 นราธิวาส                                                              
62 ปัตตานี             4         4 3         3                         7
63 พังงา             25 1 36     62 2   21     23 6   7     13             98
64 พัทลุง                         1 1       2   2       2             4
65 ภูเก็ต                 8     8     6     6                         14
66 ยะลา             2     3   5 1     29   30 1     19   20             55
67 ระนอง             1 1       2             1         1             3
68 สงขลา                   28   28       48   48       2   2             78
69 สตูล                                         1     1             1
70 สุราษฏร์ธานี                                                              
รวมทั้งภาค             36 2 44 31   113 8 1 27 77   113 10 2 8 21   41             267
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                         1         1                         1
72 ฉะเชิงเทรา                                                              
73 ชลบุรี             6         6 4 3       7 8         8             21
74 ตราด             6   1     7 11 2       13 19 1       20             40
75 นครนายก                                                              
76 ปราจีนบุรี                                                              
77 ระยอง             13     8   21 19     29   48 4     10   14             83
78 สมุทรปราการ             3         3 3 1       4                         7
79 สระแก้ว                                                              
รวมทั้งภาค             28   1 8   37 38 6   29   73 31 1   10   42             152
รวมทั้งประเทศ             442 113 45 118   718 299 35 27 176   537 258 20 8 112 1 399             1,654