รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                              
2 เชียงราย             181 46   100   327 110 30     1 141 49 4       53             521
3 เชียงใหม่             277 12   47   336 179 13   11   203 185 4   3 1 193             732
4 ตาก             6 62       68 3 21       24 9 1       10             102
5 นครสวรรค์                                     3         3             3
6 น่าน             1         1 1 1       2 1 1       2             5
7 พะเยา             2         2 1         1 2         2             5
8 พิจิตร                         1         1 1         1             2
9 พิษณุโลก             2         2                                     2
10 เพชรบูรณ์             1 1       2                                     2
11 แพร่             2         2   1       1                         3
12 แม่ฮ่องสอน             13         13 24 6       30 17         17             60
13 ลำปาง             1         1 1         1 1         1             3
14 ลำพูน             30         30 9 3       12 3 1       4             46
15 สุโขทัย                                                              
16 อุตรดิตถ์             1         1             1         1             2
รวมทั้งภาค             517 121   147   785 329 75   11 1 416 272 11   3 1 287             1,488
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                         2         2 1         1             3
18 ขอนแก่น                   14   14 2     39   41 1     51   52             107
19 ชัยภูมิ             1         1 2     1   3                         4
20 นครพนม             1         1                                     1
21 นครราชสีมา                   18   18       15   15       15   15             48
22 บุรีรัมย์             1         1                                     1
23 มหาสารคาม                         1         1                         1
24 มุกดาหาร                         1         1                         1
25 ยโสธร             1         1                                     1
26 ร้อยเอ็ด             1         1       1   1       2   2             4
27 เลย                         2   2     4 1         1             5
28 ศรีสะเกษ             1         1 1         1 1         1             3
29 สกลนคร             1     16   17       12   12 1     5   6             35
30 สุรินทร์                                     2         2             2
31 หนองคาย             22         22 28         28 3         3             53
32 อุดรธานี             1     42   43       12   12 1     3   4             59
33 อุบลราชธานี             9     6   15 9 1   74   84 7     16   23             122
34 หนองบัวลำภู                   3   3   1   42   43       16   16             62
35 อำนาจเจริญ             1         1 1 1       2 1         1             4
36 บึงกาฬ             1         1                                     1
รวมทั้งภาค             41     99   140 49 3 2 196   250 19     108   127             517
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี             13 2       15 32 10       42 21 3       24             81
38 ชัยนาท                         1         1                         1
39 นครปฐม             9         9 3 1       4 5 1       6             19
40 นนทบุรี             3         3 1         1 1         1             5
41 ปทุมธานี             51         51 10         10                         61
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                              
43 อยุธยา             4         4 1         1 4         4             9
44 เพชรบุรี                                         1     1             1
45 ราชบุรี             1         1 2 4       6 1         1             8
46 ลพบุรี                                                              
47 สมุทรสงคราม                                     1         1             1
48 สมุทรสาคร             127 81       208 20         20 7         7             235
49 สระบุรี             2     2   4 1         1                         5
50 สิงห์บุรี                         3         3                         3
51 สุพรรณบุรี                         1         1                         1
52 อ่างทอง                                                              
53 อุทัยธานี                         1         1                         1
54 สกพ.                                                              
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                              
56 กทม             145 15   7   167 54 2   6   62 14     1   15             244
รวมทั้งภาค             355 98   9   462 130 17   6   153 54 4 1 1   60             675
ภาคใต้
57 กระบี่                                                              
58 ชุมพร             8         8             1         1             9
59 ตรัง                                     1         1             1
60 นครศรีธรรมราช                   1   1 2         2 2         2             5
61 นราธิวาส                                                              
62 ปัตตานี             2         2 2         2                         4
63 พังงา             42 3 21     66 8   17     25 7   12     19             110
64 พัทลุง                         1         1   4       4             5
65 ภูเก็ต                 8 20   28     6 10   16       2   2             46
66 ยะลา             5     5   10 1     37   38 1     15   16             64
67 ระนอง             54 206   20   280 42         42 5         5             327
68 สงขลา                   47   47 1     54   55 2         2             104
69 สตูล             1         1                 5     5             6
70 สุราษฏร์ธานี             1     30   31 1     1   2                         33
รวมทั้งภาค             113 209 29 123   474 58   23 102   183 19 4 17 17   57             714
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                              
72 ฉะเชิงเทรา             1         1             2         2             3
73 ชลบุรี             7     43   50 3 4       7 2         2             59
74 ตราด             7   1     8 14 2       16 14 1       15             39
75 นครนายก               1       1                                     1
76 ปราจีนบุรี                                                              
77 ระยอง             12     25   37 7 1   28   36 3     9   12             85
78 สมุทรปราการ             3         3 5 1       6                         9
79 สระแก้ว             11         11 6         6 4         4             21
รวมทั้งภาค             41 1 1 68   111 35 8   28   71 25 1   9   35             217
รวมทั้งประเทศ             1,067 429 30 446   1,972 601 103 25 343 1 1,073 389 20 18 138 1 566             3,611