รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                     1         1             1
2 เชียงราย             177 41   95   313 139 53     1 193 59 10       69             575
3 เชียงใหม่             241 12   6   259 176 16   7   199 176 9   5 1 191             649
4 ตาก             6 60       66 3 20       23 9 1       10             99
5 นครสวรรค์                                     3         3             3
6 น่าน             2         2 1 1       2 1 1       2             6
7 พะเยา             1         1 2         2 2         2             5
8 พิจิตร                         1         1 1         1             2
9 พิษณุโลก             2         2                                     2
10 เพชรบูรณ์             1         1 1         1                         2
11 แพร่             1         1             1         1             2
12 แม่ฮ่องสอน             12 1       13 27 5       32 18 1       19             64
13 ลำปาง                         1         1 1         1             2
14 ลำพูน             25         25 13 1       14 4 1       5             44
15 สุโขทัย                                                              
16 อุตรดิตถ์             4         4 2         2 1         1             7
รวมทั้งภาค             472 114   101   687 366 96   7 1 470 277 23   5 1 306             1,463
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                     3         3             3
18 ขอนแก่น                   7   7 2     49   51       63   63             121
19 ชัยภูมิ                         2     1   3 1         1             4
20 นครพนม             2         2                                     2
21 นครราชสีมา                   13   13       11   11       17   17             41
22 บุรีรัมย์             1         1                                     1
23 มหาสารคาม                         1         1                         1
24 มุกดาหาร                                                              
25 ยโสธร             1         1                                     1
26 ร้อยเอ็ด             2         2                   2   2             4
27 เลย                         1   2     3 1         1             4
28 ศรีสะเกษ             1         1             1         1             2
29 สกลนคร                                                              
30 สุรินทร์                                     1         1             1
31 หนองคาย             13         13 29         29 3         3             45
32 อุดรธานี             2     55   57 1     13   14 1     29   30             101
33 อุบลราชธานี             9     4   13 9     60   69 9 1   24   34             116
34 หนองบัวลำภู             1         1   1   16   17       5   5             23
35 อำนาจเจริญ             1         1 1 1       2 2         2             5
36 บึงกาฬ             1         1                                     1
รวมทั้งภาค             34     79   113 46 2 2 150   200 22 1   140   163             476
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี             10 1       11 23 6       29 14 4       18             58
38 ชัยนาท                         1         1                         1
39 นครปฐม             1 1       2 4         4 4 1 1     6             12
40 นนทบุรี                         2         2 2         2             4
41 ปทุมธานี             24         24 9         9                         33
42 ประจวบคีรีขันธ์             3         3 2         2                         5
43 อยุธยา             4         4 1         1 3         3             8
44 เพชรบุรี                                                              
45 ราชบุรี             1         1 1 3       4   1       1             6
46 ลพบุรี                                                              
47 สมุทรสงคราม                                     1         1             1
48 สมุทรสาคร             94 70       164 25         25 6         6             195
49 สระบุรี             2         2             1         1             3
50 สิงห์บุรี                         1         1 1         1             2
51 สุพรรณบุรี                         1         1 2         2             3
52 อ่างทอง                                                              
53 อุทัยธานี                         2         2                         2
54 สกพ.                                                              
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                              
56 กทม             108 14   5   127 68     8   76 18     1   19             222
รวมทั้งภาค             247 86   5   338 140 9   8   157 52 6 1 1   60             555
ภาคใต้
57 กระบี่                                                              
58 ชุมพร             4         4             1         1             5
59 ตรัง                                     1         1             1
60 นครศรีธรรมราช                                                              
61 นราธิวาส             2         2                                     2
62 ปัตตานี             4         4 3         3                         7
63 พังงา             25 1 36     62 2   21     23 6   7     13             98
64 พัทลุง                         1 1       2   2       2             4
65 ภูเก็ต                 8     8 2   6 13   21 1     2   3             32
66 ยะลา             2     3   5 1     29   30 1     19   20             55
67 ระนอง             35 166       201 40 9       49 7         7             257
68 สงขลา                   37   37       60   60       3   3             100
69 สตูล                                         1     1             1
70 สุราษฏร์ธานี             2     27   29 1     3   4                         33
รวมทั้งภาค             74 167 44 67   352 50 10 27 105   192 17 2 8 24   51             595
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                         1         1                         1
72 ฉะเชิงเทรา             1         1                                     1
73 ชลบุรี             6         6 4 3       7 8         8             21
74 ตราด             6   1     7 12 2       14 20 1       21             42
75 นครนายก                         1         1                         1
76 ปราจีนบุรี                                                              
77 ระยอง             14     8   22 19     29   48 4     10   14             84
78 สมุทรปราการ             2         2 3 1       4                         6
79 สระแก้ว             15 1       16 4         4 7         7             27
รวมทั้งภาค             44 1 1 8   54 44 6   29   79 39 1   10   50             183
รวมทั้งประเทศ             871 368 45 260   1,544 646 123 29 299 1 1,098 407 33 9 180 1 630             3,272