รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program) เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนใน  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย            
3 เชียงใหม่       1   1
4 ตาก            
5 นครสวรรค์       2   2
6 น่าน            
7 พะเยา   1 2 2   5
8 พิจิตร       1   1
9 พิษณุโลก            
10 เพชรบูรณ์            
11 แพร่     1     1
12 แม่ฮ่องสอน            
13 ลำปาง   1   1   2
14 ลำพูน            
15 สุโขทัย            
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค   2 3 7   12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์     1     1
18 ขอนแก่น   8 12 5   25
19 ชัยภูมิ   1 13 35   49
20 นครพนม       5   5
21 นครราชสีมา     8 11   19
22 บุรีรัมย์   3 15 36   54
23 มหาสารคาม   2 7 16   25
24 มุกดาหาร     1     1
25 ยโสธร     1 1   2
26 ร้อยเอ็ด     1     1
27 เลย     2 2   4
28 ศรีสะเกษ            
29 สกลนคร            
30 สุรินทร์       3   3
31 หนองคาย            
32 อุดรธานี   3 10 2   15
33 อุบลราชธานี     3 4   7
34 หนองบัวลำภู            
35 อำนาจเจริญ     2     2
36 บึงกาฬ       2   2
รวมทั้งภาค   17 76 122   215
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     4 2   6
38 ชัยนาท     2 1   3
39 นครปฐม            
40 นนทบุรี            
41 ปทุมธานี       3   3
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา     7 6   13
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี            
46 ลพบุรี            
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร            
49 สระบุรี     1 4   5
50 สิงห์บุรี     1 8   9
51 สุพรรณบุรี       6   6
52 อ่างทอง     8 8   16
53 อุทัยธานี     2     2
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   1 5 4   10
รวมทั้งภาค   1 30 42   73
ภาคใต้
57 กระบี่       2   2
58 ชุมพร     1     1
59 ตรัง       1   1
60 นครศรีธรรมราช     1 3   4
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี   2 9 4   15
63 พังงา            
64 พัทลุง     3 4   7
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา       4   4
67 ระนอง            
68 สงขลา            
69 สตูล       4   4
70 สุราษฏร์ธานี     6 1   7
รวมทั้งภาค   2 20 23   45
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   1 2 1   4
72 ฉะเชิงเทรา            
73 ชลบุรี     11 4   15
74 ตราด       1   1
75 นครนายก       2   2
76 ปราจีนบุรี     3 1   4
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ     2 2   4
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   1 18 11   30
รวมทั้งประเทศ   23 147 205   375