รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program) เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนใน  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย            
3 เชียงใหม่ 1 2 3 2   8
4 ตาก     1 1   2
5 นครสวรรค์   1 4 1   6
6 น่าน       1   1
7 พะเยา            
8 พิจิตร       1   1
9 พิษณุโลก   1 2 3   6
10 เพชรบูรณ์       1   1
11 แพร่            
12 แม่ฮ่องสอน     1     1
13 ลำปาง       2   2
14 ลำพูน            
15 สุโขทัย            
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค 1 4 11 12   28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์     7 14   21
18 ขอนแก่น     1 17   18
19 ชัยภูมิ            
20 นครพนม     1 3   4
21 นครราชสีมา     8 3   11
22 บุรีรัมย์     5 24   29
23 มหาสารคาม   2 2 6   10
24 มุกดาหาร     3 3   6
25 ยโสธร     2 5   7
26 ร้อยเอ็ด     1 5   6
27 เลย            
28 ศรีสะเกษ     4 10   14
29 สกลนคร     1 3   4
30 สุรินทร์   1   7   8
31 หนองคาย            
32 อุดรธานี   4 10 13   27
33 อุบลราชธานี     4 13   17
34 หนองบัวลำภู     6 2   8
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ            
รวมทั้งภาค   7 55 128   190
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     3 8   11
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม            
40 นนทบุรี       12   12
41 ปทุมธานี     4 4   8
42 ประจวบคีรีขันธ์     1     1
43 อยุธยา   1 2 8   11
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี     2 2   4
46 ลพบุรี            
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร       4   4
49 สระบุรี            
50 สิงห์บุรี       1   1
51 สุพรรณบุรี       2   2
52 อ่างทอง   2 1 3   6
53 อุทัยธานี   1 1     2
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   5 26 5   36
รวมทั้งภาค   9 40 49   98
ภาคใต้
57 กระบี่       1   1
58 ชุมพร     1 1   2
59 ตรัง       1   1
60 นครศรีธรรมราช       1   1
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี     3 2   5
63 พังงา            
64 พัทลุง     20 8   28
65 ภูเก็ต   1 1 7   9
66 ยะลา     1 3   4
67 ระนอง            
68 สงขลา       2   2
69 สตูล     1     1
70 สุราษฏร์ธานี     1 4   5
รวมทั้งภาค   1 28 30   59
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี     1 1   2
72 ฉะเชิงเทรา     3 2   5
73 ชลบุรี     12 11   23
74 ตราด     1     1
75 นครนายก   1 5     6
76 ปราจีนบุรี   1   2   3
77 ระยอง     10 3   13
78 สมุทรปราการ       1   1
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   2 32 20   54
รวมทั้งประเทศ 1 23 166 239   429