รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program) เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนใน  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร       13   13
2 เชียงราย     7 5   12
3 เชียงใหม่            
4 ตาก       3   3
5 นครสวรรค์   2 1     3
6 น่าน            
7 พะเยา            
8 พิจิตร            
9 พิษณุโลก            
10 เพชรบูรณ์            
11 แพร่     1 5   6
12 แม่ฮ่องสอน     1 2   3
13 ลำปาง   2 4 6   12
14 ลำพูน            
15 สุโขทัย            
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค   4 14 34   52
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   1 3 6   10
18 ขอนแก่น   5 2 5   12
19 ชัยภูมิ            
20 นครพนม     2 1   3
21 นครราชสีมา            
22 บุรีรัมย์     1 1   2
23 มหาสารคาม   3 26 33   62
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร            
26 ร้อยเอ็ด     1 1   2
27 เลย     3 7   10
28 ศรีสะเกษ   1 3 10   14
29 สกลนคร            
30 สุรินทร์            
31 หนองคาย     1 5   6
32 อุดรธานี   4 5 8   17
33 อุบลราชธานี     7 9   16
34 หนองบัวลำภู            
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ     1     1
รวมทั้งภาค   14 55 86   155
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี            
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม     10 9   19
40 นนทบุรี       2   2
41 ปทุมธานี       5   5
42 ประจวบคีรีขันธ์   1   1   2
43 อยุธยา     3 1   4
44 เพชรบุรี     1 3   4
45 ราชบุรี            
46 ลพบุรี     1 3   4
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร     1 1   2
49 สระบุรี     1 2   3
50 สิงห์บุรี     1 2   3
51 สุพรรณบุรี       1   1
52 อ่างทอง       8   8
53 อุทัยธานี     1     1
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม            
รวมทั้งภาค   1 19 38   58
ภาคใต้
57 กระบี่     2     2
58 ชุมพร            
59 ตรัง     1     1
60 นครศรีธรรมราช     2 6   8
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี   4 18 3   25
63 พังงา            
64 พัทลุง     7 8   15
65 ภูเก็ต       4   4
66 ยะลา     1     1
67 ระนอง            
68 สงขลา     1 7   8
69 สตูล            
70 สุราษฏร์ธานี   1 1 6   8
รวมทั้งภาค   5 33 34   72
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี     2 1   3
72 ฉะเชิงเทรา     1     1
73 ชลบุรี   2 7 3   12
74 ตราด            
75 นครนายก   1 2 1   4
76 ปราจีนบุรี     2 2   4
77 ระยอง     5 10   15
78 สมุทรปราการ            
79 สระแก้ว     2 2   4
รวมทั้งภาค   3 21 19   43
รวมทั้งประเทศ   27 142 211   380