รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program) เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนใน  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย   1 2 1   4
3 เชียงใหม่            
4 ตาก     2 2   4
5 นครสวรรค์   1 4 4   9
6 น่าน       1   1
7 พะเยา            
8 พิจิตร       3   3
9 พิษณุโลก   1 2 3   6
10 เพชรบูรณ์     3 4   7
11 แพร่            
12 แม่ฮ่องสอน     1     1
13 ลำปาง            
14 ลำพูน     1 2   3
15 สุโขทัย     1 1   2
16 อุตรดิตถ์       1   1
รวมทั้งภาค   3 16 22   41
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์     3 14   17
18 ขอนแก่น     1 12   13
19 ชัยภูมิ     2 2   4
20 นครพนม     2 4   6
21 นครราชสีมา            
22 บุรีรัมย์     5 24   29
23 มหาสารคาม   9 30 70   109
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร            
26 ร้อยเอ็ด            
27 เลย       3   3
28 ศรีสะเกษ     1 5   6
29 สกลนคร            
30 สุรินทร์            
31 หนองคาย     3 3   6
32 อุดรธานี            
33 อุบลราชธานี   1 11 14   26
34 หนองบัวลำภู     1 1   2
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ     1     1
รวมทั้งภาค   10 60 152   222
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี            
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม     10 13   23
40 นนทบุรี       11   11
41 ปทุมธานี     4 7   11
42 ประจวบคีรีขันธ์     3 7   10
43 อยุธยา     1 6   7
44 เพชรบุรี     4     4
45 ราชบุรี     2 2   4
46 ลพบุรี       1   1
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร       4   4
49 สระบุรี     1 13   14
50 สิงห์บุรี       1   1
51 สุพรรณบุรี            
52 อ่างทอง   2 1 4   7
53 อุทัยธานี   1 3     4
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   6 26 6   38
รวมทั้งภาค   9 55 75   139
ภาคใต้
57 กระบี่       1   1
58 ชุมพร     1 1   2
59 ตรัง       1   1
60 นครศรีธรรมราช   1 5 2   8
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี     2 2   4
63 พังงา            
64 พัทลุง     20 8   28
65 ภูเก็ต   1 1 7   9
66 ยะลา     1 2   3
67 ระนอง            
68 สงขลา       1   1
69 สตูล     1     1
70 สุราษฏร์ธานี     1 4   5
รวมทั้งภาค   2 32 29   63
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี       2   2
72 ฉะเชิงเทรา            
73 ชลบุรี     11 7   18
74 ตราด     1     1
75 นครนายก   1 4     5
76 ปราจีนบุรี   1   2   3
77 ระยอง       2   2
78 สมุทรปราการ            
79 สระแก้ว     1 1   2
รวมทั้งภาค   2 17 14   33
รวมทั้งประเทศ   26 180 292   498