รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย            
3 เชียงใหม่       1   1
4 ตาก   1 1 2   4
5 นครสวรรค์   4 7 5   16
6 น่าน            
7 พะเยา   1 2 2   5
8 พิจิตร       2   2
9 พิษณุโลก   1 2 3   6
10 เพชรบูรณ์     1 3   4
11 แพร่     1     1
12 แม่ฮ่องสอน     1 2   3
13 ลำปาง   1   1   2
14 ลำพูน            
15 สุโขทัย            
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค   8 15 21   44
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์     3 5   8
18 ขอนแก่น   10 18 21   49
19 ชัยภูมิ   1 34 56   91
20 นครพนม     3 6   9
21 นครราชสีมา     8 11   19
22 บุรีรัมย์   3 17 45   65
23 มหาสารคาม   8 50 122   180
24 มุกดาหาร     1     1
25 ยโสธร     1 1   2
26 ร้อยเอ็ด     1     1
27 เลย   2 6 7   15
28 ศรีสะเกษ            
29 สกลนคร     1     1
30 สุรินทร์       3   3
31 หนองคาย            
32 อุดรธานี   3 11 2   16
33 อุบลราชธานี     4 5   9
34 หนองบัวลำภู       1   1
35 อำนาจเจริญ     2 1   3
36 บึงกาฬ     1 2   3
รวมทั้งภาค   27 161 288   476
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     4 2   6
38 ชัยนาท     2 1   3
39 นครปฐม            
40 นนทบุรี     1 5   6
41 ปทุมธานี     2 5   7
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา     10 6   16
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี            
46 ลพบุรี       2   2
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร            
49 สระบุรี     2 11   13
50 สิงห์บุรี     1 10   11
51 สุพรรณบุรี       6   6
52 อ่างทอง     8 18   26
53 อุทัยธานี     8     8
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   2 5 8   15
รวมทั้งภาค   2 43 74   119
ภาคใต้
57 กระบี่     2 3   5
58 ชุมพร     1     1
59 ตรัง     4 3   7
60 นครศรีธรรมราช     9 13   22
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี   5 22 10   37
63 พังงา            
64 พัทลุง     13 17   30
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา       5   5
67 ระนอง            
68 สงขลา       4   4
69 สตูล     1 4   5
70 สุราษฏร์ธานี     7 1   8
รวมทั้งภาค   5 59 60   124
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   2 4 3   9
72 ฉะเชิงเทรา            
73 ชลบุรี     11 5   16
74 ตราด     1 1   2
75 นครนายก   1 6 3   10
76 ปราจีนบุรี   1 3 4   8
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ     3 2   5
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   4 28 18   50
รวมทั้งประเทศ   46 306 461   813