รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย            
3 เชียงใหม่ 1 2 3 2   8
4 ตาก     1 2   3
5 นครสวรรค์   4 6 3   13
6 น่าน     1 1   2
7 พะเยา            
8 พิจิตร       1   1
9 พิษณุโลก   1 2 3   6
10 เพชรบูรณ์       1   1
11 แพร่            
12 แม่ฮ่องสอน     1 2   3
13 ลำปาง       2   2
14 ลำพูน            
15 สุโขทัย            
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค 1 7 14 17   39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   1 9 17   27
18 ขอนแก่น   6 5 34   45
19 ชัยภูมิ            
20 นครพนม     5 9   14
21 นครราชสีมา     24 3   27
22 บุรีรัมย์     18 41   59
23 มหาสารคาม   3 18 32   53
24 มุกดาหาร     3 3   6
25 ยโสธร     2 6   8
26 ร้อยเอ็ด     1 6   7
27 เลย            
28 ศรีสะเกษ   1 7 19   27
29 สกลนคร     1 3   4
30 สุรินทร์   1   7   8
31 หนองคาย            
32 อุดรธานี   8 15 35   58
33 อุบลราชธานี     8 15   23
34 หนองบัวลำภู     6 2   8
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ            
รวมทั้งภาค   20 122 232   374
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     3 8   11
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม            
40 นนทบุรี     2 14   16
41 ปทุมธานี     4 5   9
42 ประจวบคีรีขันธ์   1 1     2
43 อยุธยา   1 4 8   13
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี     2 2   4
46 ลพบุรี            
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร       4   4
49 สระบุรี            
50 สิงห์บุรี     1 1   2
51 สุพรรณบุรี       3   3
52 อ่างทอง   2 1 11   14
53 อุทัยธานี   1 5     6
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   5 26 5   36
รวมทั้งภาค   10 49 61   120
ภาคใต้
57 กระบี่     3 3   6
58 ชุมพร     1 1   2
59 ตรัง     5 3   8
60 นครศรีธรรมราช       2   2
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี   3 17 11   31
63 พังงา            
64 พัทลุง     21 15   36
65 ภูเก็ต   1 1 15   17
66 ยะลา     1 3   4
67 ระนอง            
68 สงขลา       7   7
69 สตูล     1     1
70 สุราษฏร์ธานี     1 4   5
รวมทั้งภาค   4 51 64   119
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   1 3 2   6
72 ฉะเชิงเทรา     3 2   5
73 ชลบุรี   1 13 19   33
74 ตราด     1     1
75 นครนายก   1 6     7
76 ปราจีนบุรี   1 1 5   7
77 ระยอง     19 15   34
78 สมุทรปราการ       2   2
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   4 46 45   95
รวมทั้งประเทศ 1 45 282 419   747