รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร       14   14
2 เชียงราย   1 8 13   22
3 เชียงใหม่            
4 ตาก   1 1 6   8
5 นครสวรรค์   3 2 4   9
6 น่าน            
7 พะเยา            
8 พิจิตร            
9 พิษณุโลก            
10 เพชรบูรณ์       2   2
11 แพร่     1 5   6
12 แม่ฮ่องสอน     1 2   3
13 ลำปาง   2 4 6   12
14 ลำพูน            
15 สุโขทัย            
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค   7 17 52   76
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   1 4 6   11
18 ขอนแก่น   6 8 20   34
19 ชัยภูมิ            
20 นครพนม     10 14   24
21 นครราชสีมา     29     29
22 บุรีรัมย์     1 1   2
23 มหาสารคาม   4 32 54   90
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร       2   2
26 ร้อยเอ็ด   1 2 3   6
27 เลย   2 7 11   20
28 ศรีสะเกษ   1 4 10   15
29 สกลนคร            
30 สุรินทร์            
31 หนองคาย     10 16   26
32 อุดรธานี   4 7 23   34
33 อุบลราชธานี     12 13   25
34 หนองบัวลำภู            
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ     1     1
รวมทั้งภาค   19 127 173   319
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี            
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม     22 11   33
40 นนทบุรี     3 4   7
41 ปทุมธานี     1 27   28
42 ประจวบคีรีขันธ์   1   2   3
43 อยุธยา     4 2   6
44 เพชรบุรี     1 4   5
45 ราชบุรี            
46 ลพบุรี     2 10   12
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร     1 2   3
49 สระบุรี     1 3   4
50 สิงห์บุรี     1 2   3
51 สุพรรณบุรี       1   1
52 อ่างทอง       8   8
53 อุทัยธานี     4     4
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   4 6 10   20
รวมทั้งภาค   5 46 86   137
ภาคใต้
57 กระบี่     3 2   5
58 ชุมพร            
59 ตรัง     6 1   7
60 นครศรีธรรมราช   1 6 18   25
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี   4 23 13   40
63 พังงา            
64 พัทลุง     8 10   18
65 ภูเก็ต       10   10
66 ยะลา     1     1
67 ระนอง            
68 สงขลา     1 8   9
69 สตูล            
70 สุราษฏร์ธานี   1 4 9   14
รวมทั้งภาค   6 52 71   129
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   1 3 1   5
72 ฉะเชิงเทรา     1     1
73 ชลบุรี   2 10 14   26
74 ตราด            
75 นครนายก   1 2 2   5
76 ปราจีนบุรี     2 8   10
77 ระยอง     14 24   38
78 สมุทรปราการ            
79 สระแก้ว     10 12   22
รวมทั้งภาค   4 42 61   107
รวมทั้งประเทศ   41 284 443   768