รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร       2   2
2 เชียงราย   2 7 9   18
3 เชียงใหม่            
4 ตาก   1 2 7   10
5 นครสวรรค์   4 6 6   16
6 น่าน     1 1   2
7 พะเยา            
8 พิจิตร       3   3
9 พิษณุโลก   1 2 3   6
10 เพชรบูรณ์     3 4   7
11 แพร่            
12 แม่ฮ่องสอน     1 2   3
13 ลำปาง            
14 ลำพูน     1 4   5
15 สุโขทัย     1 1   2
16 อุตรดิตถ์       1   1
รวมทั้งภาค   8 24 43   75
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   1 5 17   23
18 ขอนแก่น   3 6 28   37
19 ชัยภูมิ     23 24   47
20 นครพนม     11 11   22
21 นครราชสีมา     15     15
22 บุรีรัมย์     5 25   30
23 มหาสารคาม   12 54 109   175
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร            
26 ร้อยเอ็ด            
27 เลย   2 6 12   20
28 ศรีสะเกษ     1 6   7
29 สกลนคร            
30 สุรินทร์            
31 หนองคาย     8 9   17
32 อุดรธานี       14   14
33 อุบลราชธานี   1 22 21   44
34 หนองบัวลำภู     1 1   2
35 อำนาจเจริญ       1   1
36 บึงกาฬ     1     1
รวมทั้งภาค   19 158 278   455
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี            
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม     25 20   45
40 นนทบุรี     2 13   15
41 ปทุมธานี     5 18   23
42 ประจวบคีรีขันธ์   1 3 8   12
43 อยุธยา     4 6   10
44 เพชรบุรี     4 2   6
45 ราชบุรี     2 2   4
46 ลพบุรี     2 7   9
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร       4   4
49 สระบุรี     2 16   18
50 สิงห์บุรี     1 1   2
51 สุพรรณบุรี            
52 อ่างทอง   2 1 12   15
53 อุทัยธานี   1 8     9
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   6 26 6   38
รวมทั้งภาค   10 85 115   210
ภาคใต้
57 กระบี่     3 3   6
58 ชุมพร     1 1   2
59 ตรัง     5 3   8
60 นครศรีธรรมราช   1 8 12   21
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี   3 16 11   30
63 พังงา            
64 พัทลุง     21 15   36
65 ภูเก็ต   1 1 15   17
66 ยะลา     1 2   3
67 ระนอง            
68 สงขลา       6   6
69 สตูล     1     1
70 สุราษฏร์ธานี     4 6   10
รวมทั้งภาค   5 61 74   140
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   1 2 3   6
72 ฉะเชิงเทรา            
73 ชลบุรี   1 12 14   27
74 ตราด     1     1
75 นครนายก   1 5     6
76 ปราจีนบุรี   1 1 5   7
77 ระยอง     6 11   17
78 สมุทรปราการ            
79 สระแก้ว     4 5   9
รวมทั้งภาค   4 31 38   73
รวมทั้งประเทศ   46 359 548   953