รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย            
3 เชียงใหม่   6 10 22   38
4 ตาก   5 9 8   22
5 นครสวรรค์     1 2   3
6 น่าน   58 14 23   95
7 พะเยา   62 70 65   197
8 พิจิตร   16 21 2   39
9 พิษณุโลก   12 8 13   33
10 เพชรบูรณ์   26 21 8   55
11 แพร่   6 3 4   13
12 แม่ฮ่องสอน   5   3   8
13 ลำปาง   154 111 110   375
14 ลำพูน            
15 สุโขทัย   3 4 5   12
16 อุตรดิตถ์   11       11
รวมทั้งภาค   364 272 265   901
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   66 39 21   126
18 ขอนแก่น   69 85 75   229
19 ชัยภูมิ   27 40 16   83
20 นครพนม   62 41 30   133
21 นครราชสีมา   357 207 125   689
22 บุรีรัมย์   256 178 94   528
23 มหาสารคาม   48 56 40   144
24 มุกดาหาร   4 4 3   11
25 ยโสธร   31 49 22   102
26 ร้อยเอ็ด   121 140 123   384
27 เลย   173 78 46   297
28 ศรีสะเกษ            
29 สกลนคร   252 133 85   470
30 สุรินทร์   42 50 39   131
31 หนองคาย            
32 อุดรธานี   398 92 56   546
33 อุบลราชธานี   165 66 65   296
34 หนองบัวลำภู   49 55 42   146
35 อำนาจเจริญ   30 41 14   85
36 บึงกาฬ   34 46 24   104
รวมทั้งภาค   2,184 1,400 920   4,504
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   3 6 2   11
38 ชัยนาท   124 27 26   177
39 นครปฐม   5 13 6   24
40 นนทบุรี   23 54 70   147
41 ปทุมธานี   1 1 3   5
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา   28 13 10   51
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี            
46 ลพบุรี            
47 สมุทรสงคราม       1   1
48 สมุทรสาคร            
49 สระบุรี   3 2 2   7
50 สิงห์บุรี            
51 สุพรรณบุรี   187 72 38   297
52 อ่างทอง   23 20 16   59
53 อุทัยธานี     2 2   4
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   33 57 75   165
รวมทั้งภาค   430 267 251   948
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร   1 2 4   7
59 ตรัง   163 101 45   309
60 นครศรีธรรมราช   59 47 23   129
61 นราธิวาส     2 3   5
62 ปัตตานี   63 57 21   141
63 พังงา   2 1 1   4
64 พัทลุง   143 122 84   349
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา   30 32 28   90
67 ระนอง   1 8 8   17
68 สงขลา   394 132 89   615
69 สตูล   10 14 8   32
70 สุราษฏร์ธานี   76 17 16   109
รวมทั้งภาค   942 535 330   1,807
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   1 3 2   6
72 ฉะเชิงเทรา   25 30 35   90
73 ชลบุรี   16 10 29   55
74 ตราด       1   1
75 นครนายก     5 4   9
76 ปราจีนบุรี   11 18 11   40
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ   6 18 4   28
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   59 84 86   229
รวมทั้งประเทศ   3,979 2,558 1,852   8,389