รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   3 5 1   9
2 เชียงราย            
3 เชียงใหม่   2 5 19   26
4 ตาก   6 6 9   21
5 นครสวรรค์     1 5   6
6 น่าน   69 29 29   127
7 พะเยา   46 48 63   157
8 พิจิตร   39 32 14   85
9 พิษณุโลก   12 12 13   37
10 เพชรบูรณ์            
11 แพร่   5 5 4   14
12 แม่ฮ่องสอน   3   4   7
13 ลำปาง   179 126 121   426
14 ลำพูน   9 15 4   28
15 สุโขทัย            
16 อุตรดิตถ์   10 3 6   19
รวมทั้งภาค   383 287 292   962
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   75 64 32   171
18 ขอนแก่น   80 94 67   241
19 ชัยภูมิ            
20 นครพนม   63 67 52   182
21 นครราชสีมา   383 187 124   694
22 บุรีรัมย์   257 202 82   541
23 มหาสารคาม   21 33 17   71
24 มุกดาหาร   36 14 13   63
25 ยโสธร   33 53 16   102
26 ร้อยเอ็ด   387 308 201   896
27 เลย            
28 ศรีสะเกษ   26 31 13   70
29 สกลนคร   245 187 83   515
30 สุรินทร์   46 55 39   140
31 หนองคาย            
32 อุดรธานี   881 151 79   1,111
33 อุบลราชธานี   54 64 38   156
34 หนองบัวลำภู   10 19 26   55
35 อำนาจเจริญ   41 29 13   83
36 บึงกาฬ   11 28     39
รวมทั้งภาค   2,649 1,586 895   5,130
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   8 7 5   20
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม   5 13 11   29
40 นนทบุรี   24 48 71   143
41 ปทุมธานี   1 2 1   4
42 ประจวบคีรีขันธ์       1   1
43 อยุธยา   29 17 8   54
44 เพชรบุรี   3 2 5   10
45 ราชบุรี   1 4 8   13
46 ลพบุรี            
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร     2 2   4
49 สระบุรี            
50 สิงห์บุรี   2 10     12
51 สุพรรณบุรี   214 71 33   318
52 อ่างทอง   57 26 29   112
53 อุทัยธานี     2 1   3
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   61 65 71   197
รวมทั้งภาค   405 269 246   920
ภาคใต้
57 กระบี่     1 7   8
58 ชุมพร     1 3   4
59 ตรัง   225 94 47   366
60 นครศรีธรรมราช   27 22 6   55
61 นราธิวาส   1 1 3   5
62 ปัตตานี   78 37 18   133
63 พังงา   2 1     3
64 พัทลุง   192 106 73   371
65 ภูเก็ต     1 7   8
66 ยะลา   92 48 24   164
67 ระนอง     1 1   2
68 สงขลา   395 108 62   565
69 สตูล   6 6 4   16
70 สุราษฏร์ธานี   64 14 6   84
รวมทั้งภาค   1,082 441 261   1,784
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   1 4 2   7
72 ฉะเชิงเทรา   36 33 33   102
73 ชลบุรี   18 15 23   56
74 ตราด   3   1   4
75 นครนายก   3 3 7   13
76 ปราจีนบุรี   26 18 15   59
77 ระยอง   24 15 9   48
78 สมุทรปราการ   6 18 1   25
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   117 106 91   314
รวมทั้งประเทศ   4,636 2,689 1,785   9,110