รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   30 35 18   83
2 เชียงราย   7 9 7   23
3 เชียงใหม่   1 12 14   27
4 ตาก   8 6 8   22
5 นครสวรรค์     2 3   5
6 น่าน   138 58 48   244
7 พะเยา   145 89 85   319
8 พิจิตร   51 29 21   101
9 พิษณุโลก   13 7 13   33
10 เพชรบูรณ์   13 17 7   37
11 แพร่   6 7 9   22
12 แม่ฮ่องสอน       5   5
13 ลำปาง   223 132 126   481
14 ลำพูน   9 9 5   23
15 สุโขทัย   3 14 6   23
16 อุตรดิตถ์   15 5 11   31
รวมทั้งภาค   662 431 386   1,479
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   125 139 30   294
18 ขอนแก่น   91 92 65   248
19 ชัยภูมิ   62 32 20   114
20 นครพนม   107 84 53   244
21 นครราชสีมา   439 184 130   753
22 บุรีรัมย์   309 203 74   586
23 มหาสารคาม   52 57 24   133
24 มุกดาหาร   63 26 16   105
25 ยโสธร   39 56 14   109
26 ร้อยเอ็ด   433 336 207   976
27 เลย   190 84 35   309
28 ศรีสะเกษ   29 42 21   92
29 สกลนคร   435 218 118   771
30 สุรินทร์   45 64 43   152
31 หนองคาย   126 93 52   271
32 อุดรธานี   999 177 90   1,266
33 อุบลราชธานี   575 309 149   1,033
34 หนองบัวลำภู   53 58 47   158
35 อำนาจเจริญ   43 40 14   97
36 บึงกาฬ   123 95 52   270
รวมทั้งภาค   4,338 2,389 1,254   7,981
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   8 7 4   19
38 ชัยนาท   155 31 23   209
39 นครปฐม   4 11 14   29
40 นนทบุรี   17 48 65   130
41 ปทุมธานี   12 15 21   48
42 ประจวบคีรีขันธ์   1   2   3
43 อยุธยา   35 17 10   62
44 เพชรบุรี   1 3 8   12
45 ราชบุรี   3 8 7   18
46 ลพบุรี   1 3 3   7
47 สมุทรสงคราม     1     1
48 สมุทรสาคร       2   2
49 สระบุรี   8 2 2   12
50 สิงห์บุรี   3 11     14
51 สุพรรณบุรี   261 70 43   374
52 อ่างทอง   47 28 40   115
53 อุทัยธานี     1 1   2
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล       1   1
56 กทม   64 77 71   212
รวมทั้งภาค   620 333 317   1,270
ภาคใต้
57 กระบี่     1 9   10
58 ชุมพร     1 3   4
59 ตรัง   230 92 44   366
60 นครศรีธรรมราช   107 47 23   177
61 นราธิวาส   8 12 10   30
62 ปัตตานี   100 38 19   157
63 พังงา   4 4 1   9
64 พัทลุง   242 120 80   442
65 ภูเก็ต     4 7   11
66 ยะลา   122 56 15   193
67 ระนอง   2 8 6   16
68 สงขลา   443 113 65   621
69 สตูล   13 13 7   33
70 สุราษฏร์ธานี   286 57 41   384
รวมทั้งภาค   1,557 566 330   2,453
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   9 13 7   29
72 ฉะเชิงเทรา   243 124 113   480
73 ชลบุรี   25 20 21   66
74 ตราด   2 1 1   4
75 นครนายก   3 2 7   12
76 ปราจีนบุรี   33 21 13   67
77 ระยอง     4 5   9
78 สมุทรปราการ   17 29 8   54
79 สระแก้ว   182 58 34   274
รวมทั้งภาค   514 272 209   995
รวมทั้งประเทศ   7,691 3,991 2,496   14,178