รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียน    ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                
2 เชียงราย         1     1 12 5   7 1     1         14 5   9
3 เชียงใหม่ 438     438 4,604 5   4,599 6,508 24   6,484 9,578 23   9,555 1     1 21,129 52   21,077
4 ตาก         4,199 3   4,196 1,207 6   1,201 1,704 8   1,696         7,110 17   7,093
5 นครสวรรค์         637 1   636 5,962 44   5,918 9,058 54   9,004         15,657 99   15,558
6 น่าน         481     481 945 7   938 2,292 15   2,277 8     8 3,726 22   3,704
7 พะเยา         395     395 1,852 10   1,842 3,446 12   3,434         5,693 22   5,671
8 พิจิตร         111     111 398     398 1,140 13   1,127         1,649 13   1,636
9 พิษณุโลก         399     399 3,315 15   3,300 5,870 22   5,848 2     2 9,586 37   9,549
10 เพชรบูรณ์         608     608 5,249 11   5,238 7,631 21   7,610         13,488 32   13,456
11 แพร่         482 1   481 877 10   867 1,597 17   1,580         2,956 28   2,928
12 แม่ฮ่องสอน 51 1   50 612 6   606 1,690 2   1,688 2,333 4   2,329         4,686 13   4,673
13 ลำปาง         1,055 143   912 2,349 14   2,335 4,494 23   4,471         7,898 180   7,718
14 ลำพูน         21     21 81     81 203 14   189         305 14   291
15 สุโขทัย         205     205 1,822 11   1,811 2,513 18   2,495         4,540 29   4,511
16 อุตรดิตถ์         721 1   720 1     1                 722 1   721
รวมทั้งภาค 489 1   488 14,531 160   14,371 32,268 159   32,109 51,860 244   51,616 11     11 99,159 564   98,595
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         809 1   808 11,736 161   11,575 16,472 175   16,297         29,017 337   28,680
18 ขอนแก่น         6,116 18   6,098 19,155 321   18,834 26,756 267   26,489 29     29 52,056 606   51,450
19 ชัยภูมิ         3,687 3   3,684 20,940 48   20,892 27,424 76   27,348 1     1 52,052 127   51,925
20 นครพนม         289 1   288 3,589 38   3,551 4,596 21   4,575 67 1   66 8,541 61   8,480
21 นครราชสีมา         4,108 40   4,068 21,080 266   20,814 28,506 310   28,196         53,694 616   53,078
22 บุรีรัมย์         1,276 8   1,268 12,956 142   12,814 20,216 130   20,086 17     17 34,465 280   34,185
23 มหาสารคาม         448     448 10,717 82   10,635 14,208 107   14,101 3     3 25,376 189   25,187
24 มุกดาหาร         194 1   193 1,889 15   1,874 2,411 11   2,400         4,494 27   4,467
25 ยโสธร         168     168 3,002 11   2,991 5,175 7   5,168         8,345 18   8,327
26 ร้อยเอ็ด         967 4   963 6,156 57   6,099 10,156 74   10,082         17,279 135   17,144
27 เลย         1,285     1,285 6,835 71   6,764 10,340 48   10,292         18,460 119   18,341
28 ศรีสะเกษ                                                
29 สกลนคร         2,074 8   2,066 9,953 63   9,890 13,281 51 1 13,229         25,308 122 1 25,185
30 สุรินทร์         756 1   755 9,193 60   9,133 12,813 31   12,782 12     12 22,774 92   22,682
31 หนองคาย                         1     1         1     1
32 อุดรธานี         3,400 15   3,385 11,336 124   11,212 16,527 133   16,394 32     32 31,295 272   31,023
33 อุบลราชธานี         679     679 7,557 63   7,494 10,604 55   10,549         18,840 118   18,722
34 หนองบัวลำภู         591     591 3,894 19   3,875 5,347 24   5,323 1     1 9,833 43   9,790
35 อำนาจเจริญ         347     347 2,905 10   2,895 4,359 12   4,347 16     16 7,627 22   7,605
36 บึงกาฬ         196     196 2,186 22   2,164 2,962 21   2,941         5,344 43   5,301
รวมทั้งภาค         27,390 100   27,290 165,079 1,573   163,506 232,154 1,553 1 230,600 178 1   177 424,801 3,227 1 421,573
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี         727 4   723 6,212 94   6,118 7,679 142   7,537         14,618 240   14,378
38 ชัยนาท         431 1   430 1,946 20   1,926 2,901 24   2,877         5,278 45   5,233
39 นครปฐม         124 3   121 1,076 14   1,062 1,440 16   1,424         2,640 33   2,607
40 นนทบุรี         182 1   181 2,166 28   2,138 3,932 23   3,909         6,280 52   6,228
41 ปทุมธานี         276     276 1,896 21   1,875 2,505 14   2,491         4,677 35   4,642
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                
43 อยุธยา         629     629 3,503 34   3,469 6,346 40   6,306         10,478 74   10,404
44 เพชรบุรี                                                
45 ราชบุรี                                                
46 ลพบุรี         44     44 303     303 540 1   539         887 1   886
47 สมุทรสงคราม         190     190 695 5   690 1,014 5   1,009 36     36 1,935 10   1,925
48 สมุทรสาคร         18     18 353 6   347 510 1   509         881 7   874
49 สระบุรี         396 1   395 3,419 24   3,395 4,850 58   4,792         8,665 83   8,582
50 สิงห์บุรี         17     17 247 4   243 651 3   648         915 7   908
51 สุพรรณบุรี         371     371 2,529 17   2,512 3,808 9   3,799 19     19 6,727 26   6,701
52 อ่างทอง         106     106 601 2   599 1,261 4   1,257         1,968 6   1,962
53 อุทัยธานี         100     100 1,248 11   1,237 1,692 2   1,690         3,040 13   3,027
54 สกพ.                                                
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                
56 กทม         1,202 9   1,193 14,100 170 1 13,929 18,776 202   18,574         34,078 381 1 33,696
รวมทั้งภาค         4,813 19   4,794 40,294 450 1 39,843 57,905 544   57,361 55     55 103,067 1,013 1 102,053
ภาคใต้
57 กระบี่         62     62 2,215 5   2,210 2,650 7   2,643         4,927 12   4,915
58 ชุมพร         228     228 2,202 7   2,195 3,472 10   3,462         5,902 17   5,885
59 ตรัง         340     340 2,884 13   2,871 3,908 17   3,891         7,132 30   7,102
60 นครศรีธรรมราช         440 6   434 4,034 25   4,009 4,729 25   4,704         9,203 56   9,147
61 นราธิวาส         372     372 2,360 5   2,355 2,385 2   2,383         5,117 7   5,110
62 ปัตตานี         1,087 11   1,076 7,135 38   7,097 6,408 35   6,373         14,630 84   14,546
63 พังงา         192     192 899 1   898 1,069 2   1,067         2,160 3   2,157
64 พัทลุง         248     248 3,142 8   3,134 3,800 11   3,789         7,190 19   7,171
65 ภูเก็ต                 3 3                     3 3    
66 ยะลา         959 9   950 5,874 21   5,853 5,251 28   5,223         12,084 58   12,026
67 ระนอง         327     327 886 1   885 1,233 3   1,230 18     18 2,464 4   2,460
68 สงขลา         1,491 2   1,489 8,599 53   8,546 10,459 54   10,405         20,549 109   20,440
69 สตูล         202     202 2,365 14   2,351 2,707 11   2,696         5,274 25   5,249
70 สุราษฏร์ธานี         184     184 2,462 21   2,441 3,274 7   3,267         5,920 28   5,892
รวมทั้งภาค         6,132 28   6,104 45,060 215   44,845 51,345 212   51,133 18     18 102,555 455   102,100
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         110     110 913 4   909 1,255 3   1,252         2,278 7   2,271
72 ฉะเชิงเทรา         93     93 878 3   875 1,345 4   1,341         2,316 7   2,309
73 ชลบุรี         799 2   797 4,986 51   4,935 6,828 63   6,765         12,613 116   12,497
74 ตราด         176     176 1,144 5   1,139 1,502 15   1,487 5     5 2,827 20   2,807
75 นครนายก         47     47 939 10   929 1,402 6   1,396         2,388 16   2,372
76 ปราจีนบุรี         304 2   302 2,828 30   2,798 4,647 49   4,598 14     14 7,793 81   7,712
77 ระยอง                         475 3   472         475 3   472
78 สมุทรปราการ         543 10   533 4,697 55   4,642 5,599 51   5,548 6     6 10,845 116   10,729
79 สระแก้ว                                                
รวมทั้งภาค         2,072 14   2,058 16,385 158   16,227 23,053 194   22,859 25     25 41,535 366   41,169
รวมทั้งประเทศ 489 1   488 54,938 321   54,617 299,086 2,555 1 296,530 416,317 2,747 1 413,569 287 1   286 771,117 5,625 2 765,490