รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียน    ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร         91     91 720 5   715 995 3   992         1,806 8   1,798
2 เชียงราย                                                
3 เชียงใหม่ 480 1   479 4,972 7   4,965 5,595 13   5,582 8,341 17   8,324         19,388 38   19,350
4 ตาก         1,943 1   1,942 1,010 3   1,007 1,262 1   1,261         4,215 5   4,210
5 นครสวรรค์         674 4   670 6,246 84   6,162 9,528 99   9,429         16,448 187   16,261
6 น่าน         461     461 1,325 9   1,316 2,809 21   2,788         4,595 30   4,565
7 พะเยา         242     242 1,334 3   1,331 2,833 9   2,824 12     12 4,421 12   4,409
8 พิจิตร         361     361 1,926 13   1,913 3,280 8   3,272         5,567 21   5,546
9 พิษณุโลก         414 2   412 3,274 12   3,262 5,965 37   5,928 2     2 9,655 51   9,604
10 เพชรบูรณ์         224     224 1,529 11   1,518 2,309 11   2,298         4,062 22   4,040
11 แพร่         409     409 1,367 12   1,355 2,485 27   2,458 3     3 4,264 39   4,225
12 แม่ฮ่องสอน         284 3   281 917 10   907 1,367 13   1,354         2,568 26   2,542
13 ลำปาง         951 2   949 2,417 13   2,404 4,641 31   4,610         8,009 46   7,963
14 ลำพูน         395     395 918 5   913 1,453 10   1,443         2,766 15   2,751
15 สุโขทัย         55     55 765 4   761 1,278 4   1,274         2,098 8   2,090
16 อุตรดิตถ์         171     171 801 10   791 1,840 16   1,824         2,812 26   2,786
รวมทั้งภาค 480 1   479 11,647 19   11,628 30,144 207   29,937 50,386 307   50,079 17     17 92,674 534   92,140
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         855 3   852 13,143 163   12,980 18,603 262   18,341 7     7 32,608 428   32,180
18 ขอนแก่น         5,989 11   5,978 17,550 210   17,340 25,587 295   25,292 35     35 49,161 516   48,645
19 ชัยภูมิ                                                
20 นครพนม         338 4   334 3,653 38   3,615 4,915 40   4,875 37 1   36 8,943 83   8,860
21 นครราชสีมา         4,089 22   4,067 21,604 208   21,396 28,707 284   28,423         54,400 514   53,886
22 บุรีรัมย์         1,290 4   1,286 13,256 126   13,130 20,183 128   20,055 24     24 34,753 258   34,495
23 มหาสารคาม         745 2   743 7,795 43   7,752 10,179 79   10,100 13     13 18,732 124   18,608
24 มุกดาหาร         355 2   353 2,958 26   2,932 3,578 33   3,545 17     17 6,908 61   6,847
25 ยโสธร         158     158 2,704 25   2,679 5,085 19   5,066         7,947 44   7,903
26 ร้อยเอ็ด         2,337 2   2,335 10,691 77   10,614 17,091 122   16,969         30,119 201   29,918
27 เลย                                                
28 ศรีสะเกษ         558     558 5,519 26   5,493 8,377 44   8,333         14,454 70   14,384
29 สกลนคร         2,374 7   2,367 10,494 63   10,431 13,644 79   13,565         26,512 149   26,363
30 สุรินทร์         931 3   928 10,171 53   10,118 13,650 45   13,605 12     12 24,764 101   24,663
31 หนองคาย                                                
32 อุดรธานี         6,128 13   6,115 17,166 128   17,038 24,147 156   23,991 38     38 47,479 297   47,182
33 อุบลราชธานี         258 1   257 4,860 22   4,838 6,247 47   6,200         11,365 70   11,295
34 หนองบัวลำภู         312     312 2,908 12   2,896 3,996 25   3,971         7,216 37   7,179
35 อำนาจเจริญ         359 2   357 2,400 14   2,386 3,514 24   3,490 21     21 6,294 40   6,254
36 บึงกาฬ         81 1   80 1,064 7   1,057 1,019 6   1,013 8     8 2,172 14   2,158
รวมทั้งภาค         27,157 77   27,080 147,936 1,241   146,695 208,522 1,688   206,834 212 1   211 383,827 3,007   380,820
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี         836 4   832 6,341 56   6,285 7,793 64   7,729         14,970 124   14,846
38 ชัยนาท                 1     1                 1     1
39 นครปฐม         125     125 1,141 6   1,135 1,547 8   1,539         2,813 14   2,799
40 นนทบุรี         373 1   372 3,047 23   3,024 3,855 22   3,833         7,275 46   7,229
41 ปทุมธานี         263 2   261 1,948 20   1,928 2,720 24   2,696         4,931 46   4,885
42 ประจวบคีรีขันธ์         101     101 1,119 10   1,109 1,406 22   1,384         2,626 32   2,594
43 อยุธยา         876 3   873 4,403 43   4,360 8,016 48   7,968         13,295 94   13,201
44 เพชรบุรี         142 2   140 1,177 2   1,175 1,916 6   1,910         3,235 10   3,225
45 ราชบุรี         516 3   513 3,833 23   3,810 5,123 57   5,066 11     11 9,483 83   9,400
46 ลพบุรี                                                
47 สมุทรสงคราม         171     171 707 6   701 1,052 3   1,049 36     36 1,966 9   1,957
48 สมุทรสาคร         329 1   328 1,795 21   1,774 2,640 29   2,611         4,764 51   4,713
49 สระบุรี         12     12 179 1   178 262 1   261         453 2   451
50 สิงห์บุรี         123 2   121 728 6   722 1,391 2   1,389         2,242 10   2,232
51 สุพรรณบุรี         395     395 2,589 11   2,578 3,724 23   3,701 20     20 6,728 34   6,694
52 อ่างทอง         176 1   175 1,090 13   1,077 2,201 9   2,192         3,467 23   3,444
53 อุทัยธานี         112     112 1,596 8   1,588 2,229 7   2,222         3,937 15   3,922
54 สกพ.                                                
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                
56 กทม         1,716 10   1,706 16,648 213   16,435 22,325 214   22,111         40,689 437   40,252
รวมทั้งภาค         6,266 29   6,237 48,342 462   47,880 68,200 539   67,661 67     67 122,875 1,030   121,845
ภาคใต้
57 กระบี่         73     73 2,373 9   2,364 2,892 8   2,884         5,338 17   5,321
58 ชุมพร         172 1   171 2,187 2   2,185 3,599 7   3,592         5,958 10   5,948
59 ตรัง         381 1   380 3,050 26   3,024 3,913 21   3,892 1     1 7,345 48   7,297
60 นครศรีธรรมราช         234     234 2,283 8   2,275 2,869 11   2,858         5,386 19   5,367
61 นราธิวาส         512 1   511 3,383 12   3,371 3,085 5   3,080 20     20 7,000 18   6,982
62 ปัตตานี         1,726 5   1,721 9,525 63   9,462 7,865 23   7,842 7     7 19,123 91   19,032
63 พังงา         159     159 1,028 1   1,027 1,228 2   1,226         2,415 3   2,412
64 พัทลุง         291     291 3,201 16   3,185 3,879 17   3,862         7,371 33   7,338
65 ภูเก็ต         99     99 731 1   730 1,128 5   1,123         1,958 6   1,952
66 ยะลา         1,556 2   1,554 8,142 37   8,105 6,866 20   6,846         16,564 59   16,505
67 ระนอง         75     75 629 3   626 859 3   856 17     17 1,580 6   1,574
68 สงขลา         1,362 4   1,358 7,936 16   7,920 9,559 44   9,515 17     17 18,874 64   18,810
69 สตูล         116 2   114 1,647 1   1,646 1,986 5   1,981         3,749 8   3,741
70 สุราษฏร์ธานี         181     181 2,565 10   2,555 3,406 9   3,397         6,152 19   6,133
รวมทั้งภาค         6,937 16   6,921 48,680 205   48,475 53,134 180   52,954 62     62 108,813 401   108,412
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         75     75 753 5   748 985 2   983         1,813 7   1,806
72 ฉะเชิงเทรา         134 2   132 1,058 4   1,054 1,650 6   1,644         2,842 12   2,830
73 ชลบุรี         952 9   943 6,929 85   6,844 9,585 84   9,501         17,466 178   17,288
74 ตราด         181     181 1,150 8   1,142 1,504 10   1,494 5     5 2,840 18   2,822
75 นครนายก         78 1   77 1,033 10   1,023 1,371 10   1,361         2,482 21   2,461
76 ปราจีนบุรี         284 2   282 2,776 24   2,752 4,635 52   4,583 17     17 7,712 78   7,634
77 ระยอง         507 1   506 3,081 33   3,048 4,277 46   4,231 6     6 7,871 80   7,791
78 สมุทรปราการ         517 13   504 4,775 64   4,711 5,643 57   5,586 12 1   11 10,947 135   10,812
79 สระแก้ว                                                
รวมทั้งภาค         2,728 28   2,700 21,555 233   21,322 29,650 267   29,383 40 1   39 53,973 529   53,444
รวมทั้งประเทศ 480 1   479 54,735 169   54,566 296,657 2,348   294,309 409,892 2,981   406,911 398 2   396 762,162 5,501   756,661