รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียน    ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร         339     339 2,957 4   2,953 3,963 2   3,961         7,259 6   7,253
2 เชียงราย         3,305 2   3,303 6,375 3   6,372 8,783 4   8,779 14     14 18,477 9   18,468
3 เชียงใหม่         5,739     5,739 6,764 1   6,763 10,527 2   10,525 3     3 23,033 3   23,030
4 ตาก         5,058 35   5,023 2,193 28   2,165 3,354 1   3,353 8     8 10,613 64   10,549
5 นครสวรรค์         680 2   678 6,403 26   6,377 9,755 22   9,733         16,838 50   16,788
6 น่าน         948     948 2,270     2,270 4,839     4,839 13     13 8,070     8,070
7 พะเยา         728     728 2,353     2,353 4,526 1   4,525 13 1   12 7,620 2   7,618
8 พิจิตร         348     348 2,244 3   2,241 3,653     3,653         6,245 3   6,242
9 พิษณุโลก         450     450 3,430     3,430 6,279 1   6,278 13     13 10,172 1   10,171
10 เพชรบูรณ์         581     581 5,580 4   5,576 7,658     7,658         13,819 4   13,815
11 แพร่         583     583 1,851     1,851 3,343     3,343         5,777     5,777
12 แม่ฮ่องสอน         597     597 1,891     1,891 2,386 2   2,384         4,874 2   4,872
13 ลำปาง         1,230 1   1,229 2,771 1   2,770 5,119 4   5,115         9,120 6   9,114
14 ลำพูน         620     620 1,534 2   1,532 2,559     2,559         4,713 2   4,711
15 สุโขทัย         250     250 2,823 2   2,821 4,474     4,474         7,547 2   7,545
16 อุตรดิตถ์         574     574 2,265 1   2,264 4,491     4,491         7,330 1   7,329
รวมทั้งภาค         22,030 40   21,990 53,704 75   53,629 85,709 39   85,670 64 1   63 161,507 155   161,352
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         748 2   746 12,587 41   12,546 17,287 47   17,240 16     16 30,638 90   30,548
18 ขอนแก่น         6,982 5   6,977 20,669 59   20,610 29,377 74   29,303 53 1   52 57,081 139   56,942
19 ชัยภูมิ         6,188     6,188 23,593 2   23,591 29,382 11   29,371         59,163 13   59,150
20 นครพนม         497     497 4,926 4   4,922 6,506 4   6,502 38 1   37 11,967 9   11,958
21 นครราชสีมา         4,314 1   4,313 22,469 6   22,463 29,559 4   29,555         56,342 11   56,331
22 บุรีรัมย์         1,401 2   1,399 13,887 26   13,861 20,422 52   20,370 25     25 35,735 80   35,655
23 มหาสารคาม         711     711 10,185 13   10,172 13,875 22   13,853 17     17 24,788 35   24,753
24 มุกดาหาร         384     384 3,079 5   3,074 3,728 4   3,724 21     21 7,212 9   7,203
25 ยโสธร         177     177 3,072     3,072 5,165     5,165         8,414     8,414
26 ร้อยเอ็ด         1,466     1,466 9,467 1   9,466 16,040 1   16,039         26,973 2   26,971
27 เลย         1,516     1,516 7,116 3   7,113 10,290 5   10,285 22     22 18,944 8   18,936
28 ศรีสะเกษ         836     836 9,109 2   9,107 13,563 2   13,561         23,508 4   23,504
29 สกลนคร         3,169     3,169 10,991 1   10,990 14,060 3   14,057         28,220 4   28,216
30 สุรินทร์         945 1   944 10,465 6   10,459 14,267 3   14,264 12     12 25,689 10   25,679
31 หนองคาย         657     657 4,720 1   4,719 6,327 1   6,326 20     20 11,724 2   11,722
32 อุดรธานี         6,252 1   6,251 17,955 11   17,944 25,172 7   25,165 41     41 49,420 19   49,401
33 อุบลราชธานี         1,473     1,473 14,317 25   14,292 20,844 27   20,817 2     2 36,636 52   36,584
34 หนองบัวลำภู         616     616 4,225 7   4,218 5,583 8   5,575         10,424 15   10,409
35 อำนาจเจริญ         472     472 3,474     3,474 5,176     5,176 24     24 9,146     9,146
36 บึงกาฬ         453     453 4,276 9   4,267 5,056     5,056 20     20 9,805 9   9,796
รวมทั้งภาค         39,257 12   39,245 210,582 222   210,360 291,679 275   291,404 311 2   309 541,829 511   541,318
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี         824     824 6,833 5   6,828 8,368 11   8,357 7     7 16,032 16   16,016
38 ชัยนาท         408     408 2,229     2,229 3,275     3,275         5,912     5,912
39 นครปฐม         377     377 3,519 2   3,517 4,796 4   4,792 3 1   2 8,695 7   8,688
40 นนทบุรี         448 1   447 3,204 7   3,197 4,285 13   4,272 5     5 7,942 21   7,921
41 ปทุมธานี         541 2   539 4,055 9   4,046 5,511 17   5,494         10,107 28   10,079
42 ประจวบคีรีขันธ์         251     251 2,822     2,822 3,726 6   3,720         6,799 6   6,793
43 อยุธยา         929     929 4,676 5   4,671 8,296 1   8,295         13,901 6   13,895
44 เพชรบุรี         256     256 2,395 1   2,394 3,911 6   3,905 10     10 6,572 7   6,565
45 ราชบุรี         574     574 4,120     4,120 5,469     5,469 13     13 10,176     10,176
46 ลพบุรี         442     442 5,130 18   5,112 7,958 16   7,942 9     9 13,539 34   13,505
47 สมุทรสงคราม         163     163 715     715 1,007     1,007 36     36 1,921     1,921
48 สมุทรสาคร         409     409 1,912 2   1,910 2,825 2   2,823         5,146 4   5,142
49 สระบุรี         395     395 4,076 2   4,074 5,685 8   5,677         10,156 10   10,146
50 สิงห์บุรี         170     170 1,058     1,058 1,985     1,985         3,213     3,213
51 สุพรรณบุรี         491     491 2,942     2,942 4,259 1   4,258 24     24 7,716 1   7,715
52 อ่างทอง         300     300 1,850 2   1,848 3,469 1   3,468         5,619 3   5,616
53 อุทัยธานี         135     135 1,929 1   1,928 2,505 1   2,504         4,569 2   4,567
54 สกพ.                                                
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                 1,346 3   1,343 2,004 5   1,999         3,350 8   3,342
56 กทม         2,545 2   2,543 23,013 27   22,986 30,264 26   30,238         55,822 55   55,767
รวมทั้งภาค         9,658 5   9,653 77,824 84   77,740 109,598 118   109,480 107 1   106 197,187 208   196,979
ภาคใต้
57 กระบี่         83     83 2,540 2   2,538 3,118 2   3,116         5,741 4   5,737
58 ชุมพร         216     216 2,316 4   2,312 3,778 1   3,777 11     11 6,321 5   6,316
59 ตรัง         416     416 3,156 8   3,148 4,078     4,078 1     1 7,651 8   7,643
60 นครศรีธรรมราช         501     501 7,060 15   7,045 8,765 5   8,760 3 1   2 16,329 21   16,308
61 นราธิวาส         1,251     1,251 7,391 6   7,385 6,924 6   6,918         15,566 12   15,554
62 ปัตตานี         2,021     2,021 10,926 13   10,913 9,080 5   9,075 11     11 22,038 18   22,020
63 พังงา         174     174 1,179 1   1,178 1,361     1,361         2,714 1   2,713
64 พัทลุง         320     320 2,975 3   2,972 3,841 1   3,840         7,136 4   7,132
65 ภูเก็ต         168     168 1,557 5   1,552 2,051 3   2,048         3,776 8   3,768
66 ยะลา         1,738     1,738 8,393 14   8,379 6,845 1   6,844         16,976 15   16,961
67 ระนอง         438     438 1,113     1,113 1,564 5   1,559 18     18 3,133 5   3,128
68 สงขลา         1,256     1,256 9,047 5   9,042 10,996 9   10,987 19     19 21,318 14   21,304
69 สตูล         220     220 2,637     2,637 3,039 1   3,038         5,896 1   5,895
70 สุราษฏร์ธานี         667     667 5,398 5   5,393 6,791 2   6,789         12,856 7   12,849
รวมทั้งภาค         9,469     9,469 65,688 81   65,607 72,231 41   72,190 63 1   62 147,451 123   147,328
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         331     331 2,308 2   2,306 3,444     3,444         6,083 2   6,081
72 ฉะเชิงเทรา         487     487 2,931 2   2,929 4,682 4   4,678         8,100 6   8,094
73 ชลบุรี         1,056 3   1,053 7,485 17   7,468 10,274 7   10,267         18,815 27   18,788
74 ตราด         208     208 1,187     1,187 1,604 1   1,603 5     5 3,004 1   3,003
75 นครนายก         147     147 1,501 5   1,496 1,975 6   1,969         3,623 11   3,612
76 ปราจีนบุรี         286 1   285 2,766 7   2,759 4,626 12   4,614 19     19 7,697 20   7,677
77 ระยอง         665 1   664 3,850 14   3,836 4,466 10   4,456 16 1   15 8,997 26   8,971
78 สมุทรปราการ         598     598 5,099 9   5,090 5,816 11   5,805 10     10 11,523 20   11,503
79 สระแก้ว         405     405 2,895 4   2,891 4,172 3   4,169         7,472 7   7,465
รวมทั้งภาค         4,183 5   4,178 30,022 60   29,962 41,059 54   41,005 50 1   49 75,314 120   75,194
รวมทั้งประเทศ         84,597 62   84,535 437,820 522   437,298 600,276 527   599,749 595 6   589 1,123,288 1,117   1,122,171