รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียน    ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร         270     270 2,728 7   2,721 3,858 3   3,855         6,856 10   6,846
2 เชียงราย         3,364     3,364 6,470 1   6,469 9,074 10   9,064 7     7 18,915 11   18,904
3 เชียงใหม่ 478 1   477 5,364     5,364 6,645 1   6,644 10,113 2   10,111 3     3 22,603 4   22,599
4 ตาก         4,858 4   4,854 2,405 4   2,401 3,420 4   3,416 7     7 10,690 12   10,678
5 นครสวรรค์         647     647 6,099 45   6,054 9,387 48   9,339         16,133 93   16,040
6 น่าน         938     938 2,165     2,165 4,607 3   4,604 8     8 7,718 3   7,715
7 พะเยา         451     451 2,071     2,071 4,058     4,058         6,580     6,580
8 พิจิตร         391     391 2,156 1   2,155 3,586     3,586         6,133 1   6,132
9 พิษณุโลก         414     414 3,312 2   3,310 5,997 2   5,995 2     2 9,725 4   9,721
10 เพชรบูรณ์         555     555 5,755 2   5,753 7,967 5   7,962         14,277 7   14,270
11 แพร่         615     615 1,714     1,714 3,116 2   3,114         5,445 2   5,443
12 แม่ฮ่องสอน 95 4   91 624 2   622 1,858     1,858 2,490 1   2,489         5,067 7   5,060
13 ลำปาง         996     996 2,519 1   2,518 4,827 12   4,815         8,342 13   8,329
14 ลำพูน         567     567 1,472 2   1,470 2,517 1   2,516         4,556 3   4,553
15 สุโขทัย         248     248 2,867 1   2,866 4,324     4,324         7,439 1   7,438
16 อุตรดิตถ์         604     604 2,185     2,185 4,330 1   4,329         7,119 1   7,118
รวมทั้งภาค 573 5   568 20,906 6   20,900 52,421 67   52,354 83,671 94   83,577 27     27 157,598 172   157,426
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         871     871 13,151 4   13,147 18,588 7   18,581 7     7 32,617 11   32,606
18 ขอนแก่น         6,615 2   6,613 19,852 62   19,790 28,821 109   28,712 38     38 55,326 173   55,153
19 ชัยภูมิ         5,004     5,004 22,780 5   22,775 28,742 10   28,732         56,526 15   56,511
20 นครพนม         451     451 4,738 5   4,733 6,211 11   6,200 67 1   66 11,467 17   11,450
21 นครราชสีมา         4,062     4,062 21,636 4   21,632 28,718 10   28,708         54,416 14   54,402
22 บุรีรัมย์         1,294     1,294 13,290 19   13,271 20,186 32   20,154 19     19 34,789 51   34,738
23 มหาสารคาม         1,050     1,050 10,826 22   10,804 14,424 25   14,399 13     13 26,313 47   26,266
24 มุกดาหาร         357 1   356 3,017 2   3,015 3,673 3   3,670         7,047 6   7,041
25 ยโสธร         159     159 3,093     3,093 5,093     5,093         8,345     8,345
26 ร้อยเอ็ด         2,348 1   2,347 10,677 1   10,676 17,099 4   17,095         30,124 6   30,118
27 เลย         1,252     1,252 7,163 8   7,155 10,540 9   10,531 22     22 18,977 17   18,960
28 ศรีสะเกษ         966     966 9,078 4   9,074 13,157 11   13,146         23,201 15   23,186
29 สกลนคร         2,345     2,345 10,634     10,634 13,760 3   13,757         26,739 3   26,736
30 สุรินทร์         931     931 10,183 2   10,181 13,660 5   13,655 12     12 24,786 7   24,779
31 หนองคาย         655     655 4,915 3   4,912 6,649 6   6,643 6     6 12,225 9   12,216
32 อุดรธานี         6,002 6   5,996 17,791 27   17,764 24,738 18   24,720 37     37 48,568 51   48,517
33 อุบลราชธานี         1,595     1,595 14,466 11 1 14,454 20,653 38   20,615 1     1 36,715 49 1 36,665
34 หนองบัวลำภู         452     452 4,099 12   4,087 5,521 13   5,508 1     1 10,073 25   10,048
35 อำนาจเจริญ         489     489 3,592 1   3,591 5,303 4   5,299 19     19 9,403 5   9,398
36 บึงกาฬ         398 1   397 4,383 9   4,374 5,003 5   4,998         9,784 15   9,769
รวมทั้งภาค         37,296 11   37,285 209,364 201 1 209,162 290,539 323   290,216 242 1   241 537,441 536 1 536,904
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี         844     844 6,497 14   6,483 7,967 19   7,948         15,308 33   15,275
38 ชัยนาท         445     445 2,052 2   2,050 3,007 4   3,003         5,504 6   5,498
39 นครปฐม         316     316 3,314 11   3,303 4,514 10   4,504 3 1   2 8,147 22   8,125
40 นนทบุรี         523     523 3,145 2   3,143 4,019 3   4,016         7,687 5   7,682
41 ปทุมธานี         423 1   422 3,820 30   3,790 5,300 36   5,264         9,543 67   9,476
42 ประจวบคีรีขันธ์         242     242 2,812     2,812 3,663 7   3,656         6,717 7   6,710
43 อยุธยา         871     871 4,467 9   4,458 8,123 17   8,106         13,461 26   13,435
44 เพชรบุรี         256     256 2,315 2   2,313 3,869 3   3,866 10     10 6,450 5   6,445
45 ราชบุรี         527     527 3,900 2   3,898 5,216 1   5,215 11     11 9,654 3   9,651
46 ลพบุรี         446     446 4,546 12   4,534 7,115 22   7,093 1     1 12,108 34   12,074
47 สมุทรสงคราม         171     171 711     711 1,058     1,058 36     36 1,976     1,976
48 สมุทรสาคร         326     326 1,760     1,760 2,594 5   2,589         4,680 5   4,675
49 สระบุรี         350     350 3,723 11   3,712 5,240 21   5,219         9,313 32   9,281
50 สิงห์บุรี         146 1   145 981 2   979 1,879 2   1,877         3,006 5   3,001
51 สุพรรณบุรี         424     424 2,906 1   2,905 4,199 3   4,196 20     20 7,549 4   7,545
52 อ่างทอง         258     258 1,615 1   1,614 3,199 3   3,196 1     1 5,073 4   5,069
53 อุทัยธานี         128     128 1,913 2   1,911 2,572 1   2,571         4,613 3   4,610
54 สกพ.                                                
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                 1,254 2   1,252 1,957 4   1,953         3,211 6   3,205
56 กทม         2,407 4   2,403 22,587 20   22,567 30,177 40   30,137         55,171 64   55,107
รวมทั้งภาค         9,103 6   9,097 74,318 123   74,195 105,668 201   105,467 82 1   81 189,171 331   188,840
ภาคใต้
57 กระบี่         75     75 2,378 2   2,376 2,892 3   2,889         5,345 5   5,340
58 ชุมพร         172     172 2,224 29   2,195 3,599 22   3,577         5,995 51   5,944
59 ตรัง         383     383 3,074 5   3,069 3,951 3   3,948         7,408 8   7,400
60 นครศรีธรรมราช         446     446 7,100 1   7,099 8,612 5   8,607         16,158 6   16,152
61 นราธิวาส         1,243     1,243 7,599 1   7,598 7,116 2   7,114         15,958 3   15,955
62 ปัตตานี         1,885 1   1,884 10,301 8   10,293 8,947 2   8,945 7     7 21,140 11   21,129
63 พังงา         159     159 1,029     1,029 1,228     1,228         2,416     2,416
64 พัทลุง         295     295 3,230 2   3,228 3,887 3   3,884         7,412 5   7,407
65 ภูเก็ต         154 1   153 1,492 3   1,489 1,995 2   1,993         3,641 6   3,635
66 ยะลา         1,536     1,536 8,205 10   8,195 6,887 2   6,885         16,628 12   16,616
67 ระนอง         358     358 1,150     1,150 1,571 1   1,570 17     17 3,096 1   3,095
68 สงขลา         1,474     1,474 8,948 10   8,938 10,971 13   10,958         21,393 23   21,370
69 สตูล         207 2   205 2,581 2   2,579 2,846     2,846         5,634 4   5,630
70 สุราษฏร์ธานี         733     733 5,641 3   5,638 7,121 3   7,118         13,495 6   13,489
รวมทั้งภาค         9,120 4   9,116 64,952 76   64,876 71,623 61   71,562 24     24 145,719 141   145,578
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         374 1   373 2,248 4   2,244 3,377 3   3,374         5,999 8   5,991
72 ฉะเชิงเทรา         379     379 2,661 1   2,660 4,445 4   4,441         7,485 5   7,480
73 ชลบุรี         966 2   964 7,122 12   7,110 9,727 16   9,711         17,815 30   17,785
74 ตราด         195     195 1,231     1,231 1,581 2   1,579 5     5 3,012 2   3,010
75 นครนายก         153 3   150 1,414 7   1,407 1,941 10   1,931         3,508 20   3,488
76 ปราจีนบุรี         284 2   282 2,797 7   2,790 4,662 12   4,650 17     17 7,760 21   7,739
77 ระยอง         518 1   517 3,746 7   3,739 4,461 7   4,454 6     6 8,731 15   8,716
78 สมุทรปราการ         522     522 4,894 11   4,883 5,777 13   5,764 9     9 11,202 24   11,178
79 สระแก้ว         298     298 2,822 9   2,813 4,057 4   4,053         7,177 13   7,164
รวมทั้งภาค         3,689 9   3,680 28,935 58   28,877 40,028 71   39,957 37     37 72,689 138   72,551
รวมทั้งประเทศ 573 5   568 80,114 36   80,078 429,990 525 1 429,464 591,529 750   590,779 412 2   410 1,102,618 1,318 1 1,101,299