รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย            
3 เชียงใหม่   124 30 41   195
4 ตาก     1 1   2
5 นครสวรรค์   29 10 16   55
6 น่าน   108 35 16   159
7 พะเยา   48 30 38   116
8 พิจิตร   5   5   10
9 พิษณุโลก   7 2 5   14
10 เพชรบูรณ์   35 27 17   79
11 แพร่   127 13 13   153
12 แม่ฮ่องสอน   6 1 2   9
13 ลำปาง   315 30 30   375
14 ลำพูน   6 2 4   12
15 สุโขทัย   21 42 3   66
16 อุตรดิตถ์   140       140
รวมทั้งภาค   971 223 191   1,385
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   130 233 251   614
18 ขอนแก่น   1,334 705 577   2,616
19 ชัยภูมิ   617 276 195   1,088
20 นครพนม   27 25 17   69
21 นครราชสีมา   202 75 90   367
22 บุรีรัมย์   136 57 57   250
23 มหาสารคาม   66 158 100 1 325
24 มุกดาหาร   14 11 8   33
25 ยโสธร   20 19 25   64
26 ร้อยเอ็ด   158 70 114   342
27 เลย   213 119 76   408
28 ศรีสะเกษ            
29 สกลนคร   261 78 111   450
30 สุรินทร์   47 35 22   104
31 หนองคาย            
32 อุดรธานี   869 201 216   1,286
33 อุบลราชธานี   65 11 18   94
34 หนองบัวลำภู   127 25 29   181
35 อำนาจเจริญ   58 37 26   121
36 บึงกาฬ   21 4 18   43
รวมทั้งภาค   4,365 2,139 1,950 1 8,455
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   10 6 2   18
38 ชัยนาท   18 7 7   32
39 นครปฐม   1   2   3
40 นนทบุรี   5 1 15   21
41 ปทุมธานี   7 3 5   15
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา   36 27 47   110
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี            
46 ลพบุรี   4 1 8   13
47 สมุทรสงคราม   2 7 8   17
48 สมุทรสาคร       1   1
49 สระบุรี   12 3 11   26
50 สิงห์บุรี   1 1 4   6
51 สุพรรณบุรี   3 5 8   16
52 อ่างทอง   6 3 7   16
53 อุทัยธานี   3 4 4   11
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   26 24 17   67
รวมทั้งภาค   134 92 146   372
ภาคใต้
57 กระบี่     2     2
58 ชุมพร   23 4 1   28
59 ตรัง   9       9
60 นครศรีธรรมราช   2 3 1   6
61 นราธิวาส     3 6   9
62 ปัตตานี   13 8 13   34
63 พังงา   23 2     25
64 พัทลุง   4   2   6
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา     2 4   6
67 ระนอง   1 2 1   4
68 สงขลา   12 7 10   29
69 สตูล   1 1 2   4
70 สุราษฏร์ธานี   2 1 2   5
รวมทั้งภาค   90 35 42   167
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   2 2 4   8
72 ฉะเชิงเทรา     2 1   3
73 ชลบุรี   16 4 10   30
74 ตราด   1 3 4   8
75 นครนายก   1 1 5   7
76 ปราจีนบุรี   20 17 17   54
77 ระยอง       3   3
78 สมุทรปราการ   6 16 15   37
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   46 45 59   150
รวมทั้งประเทศ   5,606 2,534 2,388 1 10,529