รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   7       7
2 เชียงราย            
3 เชียงใหม่   210 24 37   271
4 ตาก     1     1
5 นครสวรรค์   27 8 14   49
6 น่าน   74 29 31   134
7 พะเยา   25 20 33   78
8 พิจิตร   37 7 19   63
9 พิษณุโลก   8 7 7   22
10 เพชรบูรณ์   11 1 1   13
11 แพร่   118 30 21   169
12 แม่ฮ่องสอน   2 1 2   5
13 ลำปาง   235 29 36   300
14 ลำพูน   19 19 25   63
15 สุโขทัย   4   1   5
16 อุตรดิตถ์   23 5 5   33
รวมทั้งภาค   800 181 232   1,213
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   113 245 238   596
18 ขอนแก่น   1,347 729 541   2,617
19 ชัยภูมิ            
20 นครพนม   18 15 18   51
21 นครราชสีมา   187 78 87   352
22 บุรีรัมย์   90 51 76   217
23 มหาสารคาม   120 120 80 1 321
24 มุกดาหาร   30 12 14   56
25 ยโสธร   20 18 13   51
26 ร้อยเอ็ด   377 203 288   868
27 เลย            
28 ศรีสะเกษ   61 26 22   109
29 สกลนคร   325 106 117   548
30 สุรินทร์   59 27 20   106
31 หนองคาย            
32 อุดรธานี   1,242 385 391   2,018
33 อุบลราชธานี   16 6 15   37
34 หนองบัวลำภู   53 25 20   98
35 อำนาจเจริญ   31 26 16   73
36 บึงกาฬ   4 2 3   9
รวมทั้งภาค   4,093 2,074 1,959 1 8,127
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   10 4 5   19
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม     1 7   8
40 นนทบุรี   1 7 15   23
41 ปทุมธานี   3 6 4   13
42 ประจวบคีรีขันธ์   2 1     3
43 อยุธยา   53 46 65   164
44 เพชรบุรี   7 11 10   28
45 ราชบุรี   8 5 4   17
46 ลพบุรี            
47 สมุทรสงคราม   4 6 8   18
48 สมุทรสาคร   3 2 4   9
49 สระบุรี     1     1
50 สิงห์บุรี   7 4 16   27
51 สุพรรณบุรี   6 1 7   14
52 อ่างทอง   8 4 6   18
53 อุทัยธานี   3 4 5   12
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   29 24 22   75
รวมทั้งภาค   144 127 178   449
ภาคใต้
57 กระบี่     2     2
58 ชุมพร   4 2     6
59 ตรัง   6   4   10
60 นครศรีธรรมราช     3 2   5
61 นราธิวาส   1 4 7   12
62 ปัตตานี   22 6 8   36
63 พังงา   21 2 1   24
64 พัทลุง   3   3   6
65 ภูเก็ต     2     2
66 ยะลา   48 6 11   65
67 ระนอง   3 3 1   7
68 สงขลา   12 6 4   22
69 สตูล   1 1     2
70 สุราษฏร์ธานี       2   2
รวมทั้งภาค   121 37 43   201
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   1 1 4   6
72 ฉะเชิงเทรา   2 3 2   7
73 ชลบุรี   19 7 11   37
74 ตราด   1 3 4   8
75 นครนายก       6   6
76 ปราจีนบุรี   17 14 17   48
77 ระยอง   24 2 6   32
78 สมุทรปราการ   12 11 14   37
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   76 41 64   181
รวมทั้งประเทศ   5,234 2,460 2,476 1 10,171