รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   15   2   17
2 เชียงราย   489 53 71   613
3 เชียงใหม่   279 27 46   352
4 ตาก   7 2     9
5 นครสวรรค์   36 5 21   62
6 น่าน   149 40 54   243
7 พะเยา            
8 พิจิตร            
9 พิษณุโลก            
10 เพชรบูรณ์            
11 แพร่            
12 แม่ฮ่องสอน            
13 ลำปาง            
14 ลำพูน            
15 สุโขทัย            
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค   975 127 194   1,296
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   101 238 217   556
18 ขอนแก่น   1,522 784 666   2,972
19 ชัยภูมิ   964 277 209   1,450
20 นครพนม   64 32 22   118
21 นครราชสีมา   179 74 107   360
22 บุรีรัมย์   89 59 84   232
23 มหาสารคาม            
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร            
26 ร้อยเอ็ด            
27 เลย            
28 ศรีสะเกษ            
29 สกลนคร            
30 สุรินทร์            
31 หนองคาย            
32 อุดรธานี            
33 อุบลราชธานี            
34 หนองบัวลำภู            
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ            
รวมทั้งภาค   2,919 1,464 1,305   5,688
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   11 3 6   20
38 ชัยนาท   13 8 9   30
39 นครปฐม   3 4 12   19
40 นนทบุรี   5 8 16   29
41 ปทุมธานี   10 6 6   22
42 ประจวบคีรีขันธ์   6 2     8
43 อยุธยา   60 58 77   195
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี            
46 ลพบุรี            
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร            
49 สระบุรี            
50 สิงห์บุรี            
51 สุพรรณบุรี            
52 อ่างทอง            
53 อุทัยธานี            
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม            
รวมทั้งภาค   108 89 126   323
ภาคใต้
57 กระบี่     3 1   4
58 ชุมพร   8 1 6   15
59 ตรัง   12   3   15
60 นครศรีธรรมราช   4 6 6   16
61 นราธิวาส   8 10 7   25
62 ปัตตานี   29 8 12   49
63 พังงา     2 1   3
64 พัทลุง            
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา            
67 ระนอง            
68 สงขลา            
69 สตูล            
70 สุราษฏร์ธานี            
รวมทั้งภาค   61 30 36   127
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   11 5 10   26
72 ฉะเชิงเทรา   3 6 18   27
73 ชลบุรี   26 12 15   53
74 ตราด   1 2 9   12
75 นครนายก     1 9   10
76 ปราจีนบุรี   17 18 21   56
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ            
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   58 44 82   184
รวมทั้งประเทศ   4,121 1,754 1,743   7,618