รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   11       11
2 เชียงราย   544 55 61   660
3 เชียงใหม่   239 23 39   301
4 ตาก   1 2     3
5 นครสวรรค์   28 8 15   51
6 น่าน   197 58 45   300
7 พะเยา   49 30 49   128
8 พิจิตร   37 7 20   64
9 พิษณุโลก   8 7 8   23
10 เพชรบูรณ์   29 21 17   67
11 แพร่   218 34 26   278
12 แม่ฮ่องสอน   5 1 2   8
13 ลำปาง   245 33 36   314
14 ลำพูน   29 23 40   92
15 สุโขทัย   25 39 7   71
16 อุตรดิตถ์   131 27 47   205
รวมทั้งภาค   1,796 368 412   2,576
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   114 237 240   591
18 ขอนแก่น   1,477 785 654   2,916
19 ชัยภูมิ   787 285 192   1,264
20 นครพนม   48 27 21   96
21 นครราชสีมา   192 80 89   361
22 บุรีรัมย์   91 52 77   220
23 มหาสารคาม   162 149 103 1 415
24 มุกดาหาร   31 12 14   57
25 ยโสธร   20 25 15   60
26 ร้อยเอ็ด   387 205 298   890
27 เลย   166 127 65   358
28 ศรีสะเกษ   70 40 39   149
29 สกลนคร   327 108 116   551
30 สุรินทร์   59 29 19   107
31 หนองคาย   97 57 53   207
32 อุดรธานี   1,260 414 412   2,086
33 อุบลราชธานี   165 34 58   257
34 หนองบัวลำภู   65 32 30   127
35 อำนาจเจริญ   58 32 25   115
36 บึงกาฬ   31 24 38   93
รวมทั้งภาค   5,607 2,754 2,558 1 10,920
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   9 4 5   18
38 ชัยนาท   15 8 5   28
39 นครปฐม   4 1 14   19
40 นนทบุรี   5 7 16   28
41 ปทุมธานี   7 7 5   19
42 ประจวบคีรีขันธ์   5 1     6
43 อยุธยา   55 46 67   168
44 เพชรบุรี   11 18 25   54
45 ราชบุรี   8 5 8   21
46 ลพบุรี   17 15 21   53
47 สมุทรสงคราม   4 6 8   18
48 สมุทรสาคร   3 2 4   9
49 สระบุรี   13 5 15   33
50 สิงห์บุรี   8 5 17   30
51 สุพรรณบุรี   6 1 9   16
52 อ่างทอง   22 10 8   40
53 อุทัยธานี   4 5 5   14
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1 2   3
56 กทม   40 29 32   101
รวมทั้งภาค   236 176 266   678
ภาคใต้
57 กระบี่     2     2
58 ชุมพร   4 2     6
59 ตรัง   6   4   10
60 นครศรีธรรมราช   2 9 5   16
61 นราธิวาส   4 8 10   22
62 ปัตตานี   23 7 11   41
63 พังงา   21 2 1   24
64 พัทลุง   3   3   6
65 ภูเก็ต     2     2
66 ยะลา   37 6 11   54
67 ระนอง   3 3 1   7
68 สงขลา   14 6 8   28
69 สตูล   4 1     5
70 สุราษฏร์ธานี   16 3 6   25
รวมทั้งภาค   137 51 60   248
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   12 2 10   24
72 ฉะเชิงเทรา   4 5 11   20
73 ชลบุรี   22 7 11   40
74 ตราด   1 3 4   8
75 นครนายก       9   9
76 ปราจีนบุรี   17 14 17   48
77 ระยอง   26 3 8   37
78 สมุทรปราการ   12 13 16   41
79 สระแก้ว   2 6 8   16
รวมทั้งภาค   96 53 94   243
รวมทั้งประเทศ   7,872 3,402 3,390 1 14,665