รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอแม่ใจ ระดับ ประถม ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอแม่ใจ พะเยา 5711000032 นาย วิเชียร บุญมาเครือ
รายการทั้งสิ้น : 1
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า