รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอเมืองลำพูน ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 59/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 5923001278 นางสาว ณัฐกฤตา ไชยเมืองดี
2 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 5913000247 นาย กตัญญะพล รัตนมลิกุล
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า