รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  จังหวัด พะเยา ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดพะเยา            
2 อำเภอเมืองพะเยา            
3 อำเภอจุน            
4 อำเภอเชียงคำ            
5 อำเภอเชียงม่วน            
6 อำเภอดอกคำใต้            
7 อำเภอปง            
8 อำเภอแม่ใจ            
9 อำเภอภูซาง            
10 ภูซางวิทยาคม            
11 อำเภอภูกามยาว            
รวม