รายงานนักศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2544 จังหวัด ลำพูน  ภาคเรียน 54/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย คูปอง ประถม คูปอง มัธยมต้น คูปอง มัธยมปลาย รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 บ้านโนนปอแดง                                                        
2 จังหวัดลำพูน                                                        
3 อำเภอเมืองลำพูน 7     7 48     48 47     47         2     2 8     8 112     112
4 พัฒนชีพศึกษา                                                        
5 อำเภอป่าซาง 6     6 30     30 36     36                         72     72
6 อำเภอบ้านโฮ่ง 1     1 8     8 31     31                         40     40
7 อำเภอแม่ทา 1     1 3     3 14     14                         18     18
8 อำเภอลี้ 5     5 35     35 37     37                         77     77
9 อำเภอทุ่งหัวช้าง 3     3 16     16 15     15                         34     34
10 อำเภอบ้านธิ                                                        
11 อำเภอเวียงหนองล่อง         3     3 5     5                         8     8
รวมทั้งจังหวัด 23     23 143     143 185     185         2     2 8     8 361     361