รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลำพูน  ภาคเรียน 60/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลำพูน                                                
2 อำเภอเมืองลำพูน         100     100 424     424 880 2   878         1,404 2   1,402
3 พัฒนชีพศึกษา                                                
4 ตำบลริมปิง                                                
5 อำเภอแม่ทา         241     241 225     225 354     354         820     820
6 อำเภอบ้านโฮ่ง         20     20 81     81 186     186         287     287
7 อำเภอลี้         109     109 306     306 437     437         852     852
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง         49     49 106     106 177     177         332     332
9 อำเภอป่าซาง         10     10 164     164 298 1   297         472 1   471
10 อำเภอบ้านธิ         9     9 42     42 62     62         113     113
11 อำเภอเวียงหนองล่อง         2     2 35 1   34 83     83         120 1   119
รวมทั้งจังหวัด         540     540 1,383 1   1,382 2,477 3   2,474         4,400 4   4,396