รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลำพูน  ภาคเรียน 60/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลำพูน                                                
2 อำเภอเมืองลำพูน         103     103 424     424 887 1   886         1,414 1   1,413
3 พัฒนชีพศึกษา                                                
4 ตำบลริมปิง                                                
5 อำเภอแม่ทา         250     250 220     220 341     341         811     811
6 อำเภอบ้านโฮ่ง         12     12 84     84 210     210         306     306
7 อำเภอลี้         98     98 306 2   304 430     430         834 2   832
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง         66     66 112     112 165     165         343     343
9 อำเภอป่าซาง         11     11 176     176 287     287         474     474
10 อำเภอบ้านธิ         22     22 79     79 92     92         193     193
11 อำเภอเวียงหนองล่อง         5     5 71     71 105     105         181     181
รวมทั้งจังหวัด         567     567 1,472 2   1,470 2,517 1   2,516         4,556 3   4,553