รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลำพูน  ภาคเรียน 59/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลำพูน                                                
2 อำเภอเมืองลำพูน         96     96 398     398 826     826         1,320     1,320
3 พัฒนชีพศึกษา                                                
4 ตำบลริมปิง                                                
5 อำเภอแม่ทา         247     247 219     219 312     312         778     778
6 อำเภอบ้านโฮ่ง         27     27 149     149 298     298         474     474
7 อำเภอลี้         91     91 297     297 431     431         819     819
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง         85     85 114     114 170     170         369     369
9 อำเภอป่าซาง         44     44 204     204 306     306         554     554
10 อำเภอบ้านธิ         24     24 71     71 100     100         195     195
11 อำเภอเวียงหนองล่อง         6     6 82 2   80 116     116         204 2   202
รวมทั้งจังหวัด         620     620 1,534 2   1,532 2,559     2,559         4,713 2   4,711